Máis de 175 anos no sector enerxético

Como evolucionamos ata o momento actual?

Para familiarizarnos e comprender mellor todo o que se relaciona con esta enerxía, detémonos nas orixes e a historia.

O desenvolvemento do consumo de gas natural no século XXI

O consumo final do gas natural creceu fortemente ata a crise de 2008-2009, motivado polo crecemento do uso de gas en procesos industriais xunto cun aumento gradual do uso nos fogares e a instalación, a partir de 2002, de ciclos combinados que utilizan o gas natural como combustible para xerar enerxía eléctrica. Os ciclos combinados de gas natural supoñen unha mellora no rendemento, reducindo custos e emisións de CO, CO2, NOx e eliminando practicamente a emisión de partículas ou de derivados do xofre.

2018, ano emblemático para a compañía

En 2018, coincidindo co 175 aniversario do grupo, levouse a cabo un dos cambios máis significativos da nosa historia: o paso de Gas Natural Fenosa Naturgy.

A nosa nova marca é internacional, adaptada a todos os mercados globais e enfocada na innovación, a dixitalización, a simplicidade e globalidade.

Nedgia, marca para o negocio de distribución de gas en España

Algúns datos de interese

Tamén en 2018 lánzase Nedgia, a nova marca para toda a actividade de distribución de gas do grupo Naturgy en España e iníciase unha nova etapa enfocada no crecemento e a transformación da actividade, co obxectivo de achegar benestar.

NEDGIA xunta dous conceptos fundamentais para a compañía: a innovación unida á experiencia e solvencia que achega pertencer ao grupo enerxético Naturgy e o desenvolvemento, durante os últimos 25 anos, da expansión do gas natural en España.

Trala implantación da nova marca, as diferentes empresas que realizan a actividade de distribución de gas manteñen a denominación territorial e histórica nas rexións onde operaban, e adoptan Nedgia como o seu novo nome. Este representa a globalidade da enerxía distribuída, a inmensa rede que a distribúe de forma eficiente e sinxela e asóciase ao ámbito enerxético, ao desenvolvemento e as conexións.

Hombre operario sonriente y con bigote. Lleva una gorra azul y un chaleco reflectante de Nedgia. En la mano izquierda lleva una caja de herramientas naranja y está saludando con la mano derecha.

Outras datas emblemáticas

 • 1998 Liberalización e internalización

  En 1998 iníciase en España o proceso de liberalización do sector do gas coa publicación da Lei de Hidrocarburos. Esta lei comportará a obriga de separar as redes de transporte e a función de Xestor Técnico do sistema, das redes de distribución e a comercialización.

 • 1996 Inicio das actividades no transporte internacional de gas

  Dende 1985 e ata 1993 o aprovisionamento viña principalmente por GNL (gas natural licuado). En 1993 púxose en funcionamento a primeira conexión internacional do sistema de gas español en Larrau (Francia) e en 1996 inaugúrase o gasoduto Magreb-Europa, co percorrido dende o xacemento de Alxeria pasando por Marrocos (país de tránsito) e conectado á Península, en Tarifa.

 • 1991 Integración do sector gas en España

  Grazas á nova situación do sector do gas en España, con grandes posibilidades de crecemento e desenvolvemento, únense ao conxunto de accionistas de Catalana de Gas, dous importantes accionistas: La Caixa Repsol.

  Co apoio destes accionistas desenvólvese un novo proxecto empresarial que pasa pola integración do sector da distribución de gas en España (fusión de Catalana de Gas, Gas Madrid e os activos de gas canalizado de Repsol Butano).

  Como resultado, créase en 1992 unha nova sociedade: Gas Natural SDG, S.A., que ese mesmo ano inicia tamén a expansión internacional en América Latina, comezando por Arxentina e continuando, durante os anos seguintes, con actividades en Brasil, Colombia e México.

 • 1985 Protocolo de Intencións para o desenvolvemento de gas en España

  Este Protocolo subscrito polo Ministerio de Industria e Enerxía (MINER) e as principais empresas de distribución e subministración de gas natural, supuxo a posta en marcha dun plan de expansión a longo prazo que levou consigo un incremento da actividade investidora, de crecemento e de expansión tanto en novas distribucións coma en clientes. Grazas a iso, empézase a recuperar aceleradamente o atraso histórico do sector en España en relación a Europa.

  En 1987 Catalana de Gas y Electricidad cambia de nome a Catalana de Gas, S.A. ao vender os últimos activos eléctricos convencionais.

  En 1990 dáse por finalizado o proceso de cambio de gas cidade a gas natural en Barcelona (proceso iniciado en 1985), co peche da última fábrica en funcionamento na cidade, a de Sant Martí de Provensals.

 • 1972 Os inicios do gas
  Nos primeiros inicios do gas hai que destacar 3 personaxes e dúas maneiras de producir gas:

  Check_azul_simple O escocés Willian Murdock, que en 1792 consegue iluminar a súa casa con gas producido a través de carbón.

  Check_azul_simple O francés Lebon, que en 1801 estaba a tentar aplicar o gas obtido da destilación da madeira para propósitos semellantes.

  Check_azul_simple O Alemán Frederick Albert Winsor, que en 1804 presentou en Londres experimentos de iluminación con gas.

  Non obstante, foi Windsor quen en 1812 creou en Londres a “Gas Light and Coque Company“, a primeira compañía do gas do mundopara prover iluminación pública con gas producido a través de carbón.

 • 1969 Inicio da subministración directa de gas natural

  En EEUU a primeira utilización de gas natural realizouse en 1821, dende un pozo pouco profundo realizado na localidade de Fredonia, Nova York, por William Hart, que é considerado como o “pai do gas natural”.

  En Europa o gas natural chegou entre finais dos cincuenta e inicios dos sesenta grazas a tres factores:

  Check_azul_simple Os depósitos de gas natural encontrados en Europa e o Norte de África.

  Check_azul_simple O desenvolvemento, nos anos 1960/1962, da tecnoloxía crioxénica.

  Check_azul_simple A progresiva concienciación ecolóxica, coa busca de alternativas de combustibles máis limpos, que o carbón e o petróleo, como é o caso do gas natural.

  central a gas historia del gas

  En España, a subministración de gas natural directa sen necesidade de fábricas iniciouse en 1969.

  Neste avance tivo grande importancia Catalana de Gas y Electricidad, que constituíu, xunto con outros socios, a sociedade Gas Natural S.A. para a importación de gas natural de Libia e construíu unha planta de regasificación no porto de Barcelona e o primeiro metaneiro español: “El Laietà”.

 • 1958 Inicio da reconversión industrial

  Dende finais dos anos 50 ata inicios dos 70, estamos ante a España do Plan de Estabilización, da liberación do tipo de cambio da peseta e dos Plans de Desenvolvemento.

  No sector do gas, as instalacións eran vellas e anticuadas polo que se inicia un proceso de modernización no que ten grande importancia o paso en 1963 de producir gas manufacturado con carbón a producilo con naftas.

  Tras o cambio pasouse a dispoñer de modernas plantas químicas, bastante automáticas, que supuxeron un aumento da capacidade produtiva das fábricas.

  Para dar saída a esta maior produción, deben buscarse novos usos do gas e empeza a promoverse fortemente a calefacción a gas.

  catalana de gas

  Dende finais dos anos 50 ata inicios dos 70, as instalacións no sector do gas quedaran vellas e anticuadas.

  Coa reconversión industrial iníciase un proceso de modernización no que ten grande importancia pasar de producir gas manufacturado con carbón a producilo con naftas.

 • 1894 Chega con forza a electricidade

  En 1894 a Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), a principal sociedade alemá e europea en industria eléctrica, crea en Barcelona a Compañía Barcelonesa de Electricidad.

  Ante esta situación, a Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas y Lebon deciden entrar no mercado da xeración e venda de electricidade e crean conxuntamente en 1896 a “Central Catalana de Electricidad”.

  Posteriormente, en 1911, constitúese con capital multinacional a Barcelona Traction Light & Power cunha gran dimensión financeira. Esta compañía convértese no principal competidor eléctrico.

  Ante esta situación a SCAG cambia de estratexia e inicia un proceso de importante crecemento e adquisicións que a leva a converterse en 1913 na 7ª sociedade de España por capitalización bolsista. Nesta época SCAG cambia de nome e pasa a chamarse Catalana de Gas y Electricidad (CGE).

  Coa entrada da electricidade, o gas tivo que competir con ela no mercado da iluminación que, finalmente, perdeu. Ante esta situación o gas vese obrigado a buscar novos usos e enfócase principalmente á cociña. Para promovelo, apóiase fortemente a través da publicidade.

 • 1843 Fúndase a primeira compañía de gas

  En España, a historia do uso do gas empeza cando en 1841 Charles Lebon consegue, a través de poxa, o primeiro contrato de iluminación pública por gas co Concello de Barcelona.

  A raíz desta concesión, un ano máis tarde, constrúese a primeira fábrica de gas de España na Barceloneta e, en 1843, Lebon conxuntamente cos irmáns Gil y Serra e outros accionistas, fundan a Sociedad Catalana Para el Alumbrado por Gas (SCAG).

  A partir de 1853, outras empresas de gas entran a competir no mercado.

  Así, a SCAG empeza a expandirse xeograficamente por España e, en 1884, convértese no 7º grupo europeo polas súas achegas á Société Téchnique de l’industrie du Gaz.

  Coa popularización do uso do gas no século XIX, para a iluminación pública, ponse en marcha a idea de construír unha fábrica de gas no municipio máis grande e transportala ao resto de municipios da zona. Foi así como, para conseguir aforro en custos e investimentos, nace a distribución de gas a través de canalizacións.