Papel clave no proceso de descarbonización

O gas renovable é un factor determinante no proceso de descarbonización do sector enerxético. Este gas é totalmente intercambiable polo gas natural clásico e pode distribuírse a través da infraestrutura de gas natural existente en todo o país para empregarse nas mesmas aplicacións enerxéticas en fogares, industrias, comercios e tamén a mobilidade.

Que é o gas renovable?

O gas renovable xérase a partir de residuos e pode empregarse do mesmo xeito que o gas natural. Por iso fomenta a economía circular, xestionando mellor os residuos para conseguir enerxía libre de emisións de CO2.

Coñece as principais características dos gases renovables

Como se obtén?

O gas renovable obtense a partir do tratamento do noso lixo, os residuos urbanos, a depuración das augas residuais das redes de sumidoiros e o tratamento de residuos agrícolas, gandeiros e da industria agroalimentaria. Axuda a reducir o impacto ambiental que terían todos estes residuos se non se tratasen.

Como se distribúe?

O gas renovable pode inxectarse de forma sinxela nas redes de distribución de gas xa existentes que chegan aos consumidores finais (domésticos, industriais, empresas…). Pode consumirse para os mesmos usos que o gas natural, como por exemplo, en sistemas de climatización co uso de quentadores, caldeiras ou en solucións de aerotermia a gas.

Redución de emisións

Debido á súa orixe, o gas renovable é un combustible con emisións neutras de CO2, polo que contribúe a evitar o quentamento global do noso planeta. Ademais, axuda a mellorar a calidade do aire que respiramos, xa que non emite contaminantes locais como partículas sólidas nin SOx, e practicamente non emite NOx.

Impulsor da economía local

A produción de gas renovable xera sinerxías coa agricultura, a gandería e a industria agroalimentaria. Apoia o desenvolvemento rural, promovendo a creación de emprego local e mellorando a xestión ambiental dos seus residuos. Ademais, ao ser unha enerxía producida a nivel local, substitúe a que se importa, reducindo a dependencia enerxética do exterior.

Proxectos

Planta Elena

Localización: Cerdanyola del Vallés, Barcelona

Cerdanyola

Esta planta de gas renovable, situada no Parc de l’Alba, xunto ao vertedoiro de residuos Elena, supuxo un fito: foi a primeira inxección de gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución de gas de España. Non só iso, senón que permitirá un aproveitamento enerxético, contribuirá á economía circular e é un claro reflexo do noso apoio á produción local de enerxía.

Con esta instalación, demostramos a nosa capacidade para levar a cabo este tipo de proxectos grazas á fortaleza da nosa rede de distribución, que está preparada para poder distribuír gases renovables polos investimentos realizados nos últimos anos, a infraestrutura gasista existente en España e a súa contribución á seguridade da subministración.

  • Producirá 15 GWh/ano de biometano, equivalente ao consumo anual de 3.000 fogares.
  • Evitará a emisión á atmosfera de 3.000 toneladas de CO2/ano, equivalente a plantar unhas 6.255 árbores.
  • Parte do gas que se inxectará na nosa rede utilizarase para ser subministrado como combustible a vehículos.

Edar de Bens

Localización: A Coruña

A empresa pública Edar Bens SA encárgase de depurar as augas residuais dos concellos na Coruña e marca tamén un fito: en 2016, púxose en marcha a iniciativa para instalar a primeira Unidade Mixta de Gas Renovable. Con esta unidade increméntase a eficacia do uso do biometano, obtido por tratamento das augas residuais urbanas e co obxectivo de acadar o 100 % de xeración de enerxía útil.

Como a compañía xa utilizaba o biometano nas súas propias instalacións, unímonos a eles para inxectar o biometano na rede de gas natural e conseguir aproveitalo do xeito máis eficiente.

  • Producirá 5 GWh/ano de biometano, equivalente ao consumo anual de 1.000 fogares.
  • Evitará a emisión á atmosfera de 1.000 toneladas de CO2/ano, equivalente a plantar unhas 2.085 árbores.

Planta UNUE

Localización: Burgos

A planta de biogás do proxecto UNUE, situada no predio de Biogasnalia, é a primeira planta de España que inxecta biometano procedente de residuos agroalimentarios. Recibe ata 90 toneladas diarias de residuos de diversas industrias alimentarias e agroalimentarias. O proceso da planta de biogás á de biometano posibilita a continuidade e fluidez da produción sen paradas nin perdas.

  • Producirá 25 GWh/ano de biometano, equivalente ao consumo anual de 5.000 fogares.
  • Evitará a emisión á atmosfera de 5.000 toneladas de CO2/ano, equivalente a plantar unhas 10.425 árbores.

Torre Santamaría

Localización: Vallfogona de Balaguer, Lleida

Imagen de la Planta Torre Santamaría en Vallfogona de Balaguer, Lleida.

Nestas instalacións prodúcese biogás a partir dos residuos orgánicos xerados polas vacas, marcando outro fito: é a primeira que usa residuos orgánicos xerados por animais. Estes residuos son enriquecidos tras un proceso de descomposición e de enriquecemento para convertelo en gas renovable.

É un exemplo moi bo de economía sostible, economía circular e de uso dun moi abundante residuo, cuxa abundancia pode desembocar en problemática. Grazas a esta planta, asegurámonos de que este recurso sexa unha oportunidade.

  • Producirá 30 GWh/ano de biometano, equivalente ao consumo anual de 6.000 fogares.
  • Evitará a emisión á atmosfera de 6.000 toneladas de CO2/ano, equivalente a plantar unhas 12.510 árbores.