Papel clave no proceso de descarbonización

O gas renovable é un factor determinante no proceso de descarbonización do sector enerxético. Este gas é totalmente intercambiable polo gas natural clásico e pode distribuírse a través da infraestrutura de gas natural existente en todo o país para empregarse nas mesmas aplicacións enerxéticas en fogares, industrias, comercios e tamén a mobilidade.

Que é o gas renovable?

O gas renovable é un combustible procedente da reciclaxe dos nosos residuos que pode empregarse da mesma forma que o gas natural. Constitúe un factor de primeira liña para conseguir unha mellor xestión dos recursos e fomentar a economía circular libre de emisións de CO2.

Coñece as principais características dos gases renovables

Como se obtén?

O gas renovable obtense a partir da reciclaxe do noso lixo, os residuos urbanos, a depuración das augas residuais de redes de sumidoiros e o tratamento de residuos agrícolas, gandeiros e da industria agroalimentaria. Polo tanto, axúdanos a reducir o impacto ambiental que todos estes residuos producirían se non se tratasen.

Como se distribúe?

O gas renovable pode inxectarse de forma sinxela nas redes de distribución de gas xa existentes. O consumidor final pode utilizalo en sistemas de climatización co uso de quentadores, caldeiras ou telo en conta para solucións de aerotermia a gas.

Redución de emisións

Debido á súa orixe, o gas renovable é un combustible con emisións neutras de CO2, polo que contribúe a evitar o quentamento global do noso planeta. Ademais, axúdanos a mellorar a calidade do aire que respiramos, xa que non emite contaminantes locais como partículas sólidas nin SOx, e practicamente non emite NOx.

Impulsor da economía local

A produción de gas renovable xera sinerxías coa agricultura, a gandería e a industria agroalimentaria. Apoia o desenvolvemento rural, promovendo a creación de emprego local e mellorando a xestión ambiental dos residuos deste ámbito. Ademais, ao ser unha enerxía producida a nivel local, substitúe a que se importa, polo que se reduce a dependencia enerxética do exterior.