Inxectaremos 34 GWh de gas renovable ao ano na nosa rede de Albacete

EDAR Albacete, inxección de biometano á rede de gas natural Distribución

Incrementaremos o volume de gas renovable que se distribuirá na nosa rede coa posta en marcha de dous proxectos, na cidade de Albacete, que inxectarán biometano na infraestrutura gasista e que se inclúen na estratexia “Albacete Green Energy”.

Co apoio de todas as administracións (Concello, Deputación e Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha) e da iniciativa privada, o Concello presentou 14 proxectos, a través da estratexia ‘Albacete Green Energy’, para solicitar o financiamento da Unión Europea a través dos fondos Next Generation. Estas iniciativas teñen un obxectivo común: facer crecer a cidade e construír un futuro con maiores oportunidades e calidade de vida impulsando a economía circular integral.

Grazas a esta folla de ruta para avanzar cara ao futuro, a cidade de Albacete converterase na primeira cidade do noso país que aproveitará, de forma simultánea, o biometano producido do tratamento de augas na Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) e dos residuos do Centro de Tratamento de Residuos Urbanos (CTRU).

Con este obxectivo, construiremos máis de 6 quilómetros de canalización para que a nosa rede de distribución poida vehicular os 34 GWh ao ano de gas renovable que se xerarán nestas dúas iniciativas, que equivalen ao consumo de 6.800 fogares da cidade de Albacete, e poderanse aforrar 8.250 toneladas de CO2, equivalentes a plantar preto de 390.000 árbores.

Iniciativas pioneiras

O primeiro proxecto, que Augas de Albacete e Naturgy desenvolverán na EDAR da cidade, permitirá producir 16 GWh de biometano ao ano que se consumirán nas diferentes sedes e edificios do Concello de Albacete, mentres que a iniciativa que poñerá en marcha a Deputación de Albacete no CTRU prevé producir 18 GWh de biometano ao ano, ademais de 4.000 toneladas ao ano de fertilizantes de alto valor engadido. Así mesmo, este proxecto pretende incrementar a reciclaxe de residuos valorizando os rexeitamentos actuais e unha maior cantidade de vidro, e producindo plástico reciclado para xerar enerxía renovable en forma de electricidade e de calor para abastecer as empresas locais.

Para a nosa compañía, a participación neste proxecto é un paso máis na nosa aposta pola descarbonización da infraestrutura gasista e a economía circular. A incorporación progresiva dos gases renovables, como o biometano ou o hidróxeno nun futuro, ao sistema de gas español é un elemento clave para acadar os obxectivos de descarbonización da economía para o 2030 e 2050. Ademais, o gas renovable e o uso da infraestrutura gasista é a forma máis eficaz e barata de descarbonizar os fogares, ademais do resto de sectores económicos conectados á rede.

Factor clave para a descarbonización

O biometano, ou gas renovable, que se xera a partir de refugallos orgánicos gandeiros, agrícolas ou industriais, ou procedentes de vertedoiros e plantas de augas residuais, proporciona importantes vantaxes ambientais e fomenta a economía circular, con emisións neutras de CO2.

Ademais, a produción e inxección de gases renovables xeran importantes beneficios, xa que resolve o problema ambiental das emisións contaminantes asociadas á xestión de residuos, valoriza os residuos, utiliza a rede de distribución existente e contribúe á creación de riqueza nos ámbitos rurais e á fixación de emprego.

Sobre Nedgia Castela-A Mancha

A nosa distribuidora na rexión castelán-manchega, que leva máis de 30 anos operando na comunidade, conta con preto de 274.000 puntos de subministración en 81 municipios. O seu principal activo son os máis de 4.000 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e tamén a distribución de gas renovable, así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.