Marcamos un fito na transición enerxética de España coa primeira inxección de gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución

Cerdanyola Distribución

Convertémonos na primeira empresa en inxectar gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución de gas de España. Este fito mostra a nosa aposta pola transición enerxética e sitúanos á vangarda en innovación para desenvolver este novo vector enerxético, que contribuirá de forma significativa á descarbonización do sistema enerxético do país.

A planta de gas renovable, situada no Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) xunto ao vertedoiro de residuos Elena, representou un investimento de 2,2 millóns de euros.

Con esta instalación, o grupo Naturgy demostra a súa capacidade para levar a cabo este tipo de proxectos grazas á fortaleza da nosa rede de distribución, que está preparada para poder distribuír gases renovables polos investimentos realizados nos últimos anos, a infraestrutura gasista existente en España e a súa contribución á seguridade da subministración.

Nedgia, e o grupo Naturgy, temos como obxectivo que en 2050 todo o gas que circule polas nosas redes sexa de orixe renovable. Estamos a dixitalizar toda a nosa infraestrutura de distribución coa vista posta na entrada masiva de gases renovables, e o grupo Naturgy presentou proxectos de biometano e hidróxeno por valor de 4.000 M€, ás diferentes Manifestacións de Interese para impulsar proxectos tractores no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Máis de 3.000 fogares ao ano

A planta de Cerdanyola del Vallès producirá 12 GWh/ano de biometano, o que equivale ao consumo anual de 3.200 fogares, e evitará a emisión á atmosfera de 2.400 toneladas de CO2/año, unha cantidade equivalente a plantar unhas 5.000 árbores.

Parte do gas que se inxectará na nosa rede utilizarase para ser subministrado como combustible a vehículos nas estacións do grupo Naturgy, xa que é unha alternativa totalmente viable para a mobilidade sostible.

O biometano producido permitirá un aproveitamento enerxético que contribúe á economía circular, en liña coa Lei de Cambio Climático e cos obxectivos do PNIEC.

Este tipo de proxectos son un claro reflexo tamén noso apoio á produción local de enerxía, moi preto das principais áreas potencialmente xeradoras de biometano (vertedoiros, granxas de zurros e estacións depuradoras de augas residuais).

O potencial do gas renovable e a economía circular

Os gases renovables (principalmente biometano e hidróxeno) están chamados a ser un axente activo como fonte de enerxía renovable, facilitando a integración dos sistemas gasistas e eléctricos, apoiando a xestión eficaz de residuos e contribuíndo á economía circular.

Axudan a resolver o problema ambiental das emisións asociadas á xestión de residuos, que se liberaban ata agora á atmosfera, e valorizan tanto os residuos de orixe urbana, como os de explotacións agrícolas, gandeiras ou de estacións depuradoras de augas residuais, creando modelos de economía circular onde o produtor dos residuos tamén se ve beneficiado.

Así mesmo, contribúen ao desenvolvemento económico do medio rural e a cohesión territorial en zonas con retos demográficos.

Segundo o informe ‘Os gases renovables. Un vector enerxético emerxente’, publicado pola Fundación Naturgy, o potencial máximo de produción de gases renovables en España podería ser equivalente ao 65 % da demanda total actual de gas natural, se se impulsase de forma decidida o seu desenvolvemento.

Os autores deste estudo sosteñen que, se España desenvolve todo o seu potencial de produción, podería chegar a reducir uns 35 millóns de toneladas de CO2, é dicir, máis do 10 % das emisións de gases de efecto invernadoiro previstas para o ano 2030. Este valor equivale ao CO2 que emite todo o seu parque de turismos nun ano ou o que absorbeu toda a superficie forestal de España en 2017.