Melloraremos a eficiencia enerxética mediante a utilización do gas natural nas vivendas promovidas por CONCOVI

Acordo Nedgia CONCOVI Distribución

O noso responsable de Gran Consumo, Roberto Cámara, e o presidente da Confederación de Cooperativas de Vivenda e Rehabilitación de España (CONCOVI), Juan Casares, asinaron un acordo de colaboración para mellorar a eficiencia enerxética, mediante a instalación de solucións híbridas de gas natural con enerxías renovables nas vivendas de obra nova e nas rehabilitacións que promovan as sociedades cooperativas afiliadas a CONCOVI.

O convenio define varias áreas de actuación para facilitar ás devanditas cooperativas a posibilidade de instalar solucións híbridas de gas natural ás súas vivendas, para os usos de calefacción, auga quente e cociña, co obxectivo de que as vivendas poidan obter un maior aforro económico e reducir o seu consumo enerxético. Estas accións engloban o asesoramento completo gratuíto, dende a realización de estudos previos, a redacción do proxecto específico e o deseño da instalación de gas e a supervisión da obra, ata a orientación sobre as últimas tecnoloxías e solucións híbridas de alta eficiencia de gas natural con enerxías renovables que se vaian presentando no sector.

Ademais, grazas á instalación das tecnoloxías con gas natural, estas vivendas gozarán dunha enerxía eficiente, económica, segura e de subministración continua que achega unha calor homoxénea en todo o fogar, mellorará a cualificación enerxética da vivenda e revalorizará o edificio.

Unha enerxía cada vez máis limpa

O gas natural é a enerxía convencional máis limpa e con menores emisións que mellora a calidade do aire nas nosas cidades, xa que reduce en máis dun 85% as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100% as partículas en suspensión, que son a principal causa dos problemas respiratorios e cardíacos derivados da contaminación nos ámbitos urbanos.

Actualmente, o sector gasista está inmerso nun proceso de transformación para inxectar gas renovable nas infraestruturas gasistas. Este gas renovable é unha enerxía verde con balance nulo de emisións de CO2, que pode distribuírse a través dos máis de 90.000 quilómetros da infraestrutura gasista que existe no noso país e empregarse coas mesmas aplicacións enerxéticas do gas natural en fogares, industrias, comercios e tamén para mobilidade no transporte. Polo tanto, as vivendas promovidas polas cooperativas afiliadas a CONCOVI contarán cunha enerxía renovable de subministración continua sen ter que realizar ningunha modificación nos equipamentos de consumo das súas vivendas.

Sobre CONCOVI

A Confederación de Cooperativas de Vivendas de España (CONCOVI) é o único axente social sen ánimo de lucro recoñecido polo Estado en materia de vivenda. CONCOVI enmárcase dentro da economía social e é socio fundador de CEPES, a patronal da Economía Social en España. Ademais, representa ao cooperativismo español de vivendas na Unión Europea e forma parte de Housing Europe, a Federación Europea de Vivenda Pública, Cooperativa e Social.

 A misión principal de CONCOVI, na cal leva traballando dende hai máis de 60 anos, é a defensa dos cooperativistas e, por iso, todas as cooperativas afiliadas pasaron por un proceso previo de auditoría e homologación que garante o cumprimento da lei. CONCOVI asocia as cooperativas de vivendas a través das súas respectivas Federacións e Unións Territoriais de ámbito rexional e as directamente afiliadas por non existir un órgano federativo na súa comunidade autónoma.

En 2020, o volume económico da Confederación foi de 2.493 millóns de euros, tutelando case 200 cooperativas de vivendas a ámbito nacional, o que suma un total de 11.593 vivendas. Só o pasado ano, CONCOVI xerou máis de 50.000 postos de traballo, o que demostra a importancia das cooperativas de vivendas como xeradoras de emprego dentro da economía social do país.