Narcís de Carreras, CEO de Nedgia, asume a presidencia Europea da Asociación de Distribuidoras de Gas para a Sostibilidade (GD4S)

GD4S-Narcis-de-Carreras-Nedgia-e-Paolo-Gallo-Italgas Corporativo

A Asociación de Distribuidoras de Gas para a Sostibilidade (GD4S) celebrou a súa Asemblea Xeral Anual en Bruxelas e nomeou a Narcís de Carreras, CEO de Nedgia (grupo Naturgy), como novo presidente para os próximos dous anos, en substitución de Paolo Gallo, CEO de Italgas.

De Carreras inicia o seu mandato nun período marcado por unha intensa actividade regulatoria e de política enerxética en Europa, con temas relevantes como a definición do Paquete de Gas da UE, o Regulamento de Emisións de Metano ou a aprobación das medidas do paquete Fit for 55. «Encontrámonos nun momento desafiante para o sector enerxético en xeral e con novos retos que marcarán o futuro do sector do gas en Europa», afirmou.

De Carreras fortalecerá o funcionamento da asociación para aumentar a súa capacidade de influencia no debate de política enerxética da UE, fomentando a colaboración entre os membros de GD4S e con outras asociacións. «Continuaremos promovendo o papel fundamental das distribuidoras de gas na consecución dos obxectivos climáticos da UE, e tamén queremos reforzar a colaboración con outras asociacións como Eurogas, GEODE ou CEDEC, co obxectivo de que as institucións europeas poidan aproveitar todo o potencial das redes de gas para a transición enerxética», manifestou o novo presidente da asociación.

GD4S centra a súa actividade como voceiro dos distribuidores de gas en Europa, poñendo en valor a experiencia en políticas de descarbonización, contribuíndo ao desenvolvemento da regulación europea, e promovendo o rol das redes de gas e do gas renovable na transición enerxética.

Recentemente, a asociación colabora co desenvolvemento do mercado do hidróxeno, tras unirse o ano pasado ao proxecto Ready4H2. Esta iniciativa aglutina máis de 90 operadores europeos e ten como obxectivo definir o papel esencial das redes de gas no desenvolvemento do mercado do hidróxeno.

En 2021, a asociación publicou o seu Libro Branco, que recolle unha visión estratéxica para a descarbonización e o papel futuro das redes de gas, así como unha Declaración Conxunta sobre a Redución de Emisións de Metano.

Sobre Nedgia

A filial do grupo Naturgy é a compañía líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera en 11 comunidades autónomas e 1150 concellos. Conta con máis de 5,4 millóns de puntos de subministración que supoñen o 70 % dos consumidores. O seu principal activo son os máis de 54 000 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e de gas renovable (biometano), así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.

Sobre GD4S

Asociación dos principais distribuidores de gas natural en Francia, Grecia, Italia, Irlanda, España, Portugal e Romanía. Representa 27,7 millóns de clientes en Europa (arredor do 30 % do mercado europeo). As distribuidoras de gas son responsables de operar a rede de distribución de gas, garantir o seu mantemento e o seu desenvolvemento. Ademais, son responsables de distribuír de forma segura o gas natural e o gas renovable aos consumidores. O seu principal obxectivo é impulsar o potencial das redes de gas e gas renovable para a transición enerxética en Europa. Así mesmo, GD4S actúa en representación das principais empresas distribuidoras de gas de Europa.