Nedgia adapta a súa estratexia comercial ás necesidades dun novo ámbito marcado pola dixitalización e a simplificación

ilustración videoconferencia Nedgia Corporativo

Presentamos a nosa nova estratexia comercial nun evento online que reuniu a máis de 500 empresas colaboradoras e gremios.

A compañía, que presentou a súa nova estratexia comercial nun evento online que reuniu máis de 500 empresas colaboradoras e gremios, destacou que os sinais de identidade da súa nova estratexia comercial son a simplicidade e a dixitalización do proceso comercial, a optimización dos recursos, a axilidade e a rigorosidade nas súas operacións.

No noso país hai un importante potencial de crecemento no sector residencial, con máis de dous millóns de clientes que xa están sobre as redes de Nedgia. Por iso, a compañía seguirá dinamizando a comercialización no sector residencial e intensificando a súa actividade comercial nos sectores comercial e terciario, salas de caldeiras, nova edificación e coxeración.

Ademais, nun ámbito marcado pola loita contra o cambio climático e a redución de emisións, onde o sector do gas natural se está a transformar para descarbonizar a rede, Nedgia vai realizar unha importante aposta pola mobilidade sostible, mediante a promoción de gasineiras e de frotas municipais e de repartición de última milla a gas, e polo impulso da economía circular a través de proxectos de biometano ou de hidróxeno no medio prazo, que inxectarán gases renovables na súa rede de distribución.

Transformación dixital

Nedgia está a avanzar no seu proceso de transformación dixital para converterse nunha empresa omnicanle, que ofrece un servizo excelente e efectivo a todos os seus clientes e colaboradores.

Para a directora de Estratexia Comercial de Nedgia, Elena Longarela, “esta aposta pola dixitalización e o crecemento non se pode entender sen o papel activo que xogan as empresas colaboradoras. Por iso, seguiremos traballando da man e mellorando a xestión eficiente e rápida dos procesos para axudar a que as empresas colaboradoras sigan impulsando as instalacións a gas natural”. Ademais, engade que “as ofertas que lanzamos aos nosos clientes residenciais e comerciais para instalar gas natural axudarán a saturar as nosas redes con novos puntos de subministración, o que se converterá nunha importante panca para que estas empresas poidan ofrecer un produto superior en confort e eficiencia, e promover o seu propio negocio.”

Neste sentido, a Canle Acerca xoga un papel fundamental como plataforma única de atención especializada aos colaboradores. Esta canle, que conta con xestores que coñecen os procesos e sistemas de Nedgia, dixitalizouse totalmente para que o colaborador poida, dentro da súa área privada, recibir directamente as solicitudes dos clientes e presentar un orzamento.

As empresas colaboradoras poderán consultar, en breve, todos os contidos do evento online na web de Nedgia (www.nedgia.es/colaboradores/gl/) e poderán realizar todas as súas consultas a través da Canle Acerca (900 500 405 – canalacerca@nedgia.es).

Dende o punto de vista da relación co cliente, Nedgia reforzou a súa presenza dixital para ofrecer unha oferta comercial máis atractiva e efectiva a través dun novo e-commerce, que facilita a contratación online dun novo punto de subministración e que pon os usuarios en contacto cunha extensa rede de instaladores para que poidan escoller a opción que máis se axusta ás súas necesidades.

Sobre Nedgia

A filial do grupo Naturgy, é a compañía líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera en 11 comunidades autónomas e 1.150 concellos. Conta con máis de 5,4 millóns de puntos de subministración que supoñen o 70 % dos consumidores. O seu principal activo son os máis de 54.000 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e tamén a distribución de gas renovable, así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.