NEDGIA Castilla-La Mancha transformará a gas natural a planta de coxeración de alta eficiencia de Movialsa

Movialsa, Campo de Criptana, transformación a gas natural Distribución

Tras a renovación, a compañía vitivinícola reducirá o seu gasto en consumo de enerxía e as súas emisións, o que contribuirá a coidar o medio ambiente.

A responsable de Gran Consumo na zona centro de NEDGIA, M.ª Carmen Cruz, e o director xeral de MOVIALSA, Marcelino Chacón, asinaron un acordo polo que a compañía vitivinícola transformará a gas natural as súas instalacións situadas en Campo de Criptana (Cidade Real).

MOVIALSA, empresa integrada no Grupo Empresarial Huertas, encóntrase inmersa nunha clara aposta para renovar as súas instalacións. Concretamente, a súa planta de coxeración denominada “Movialsa I” operará a partir de agora con gas natural, un combustible máis limpo e eficiente que lles permitirá reducir o importe da súa factura enerxética entre outras vantaxes. Nesta planta de coxeración, ademais de enerxía eléctrica de alta eficiencia, prodúcese frío industrial para a fermentación controlada dos seus viños, enerxía térmica para quentar a auga á alta temperatura que require a fabricación de mostos concentrados, vapor para a destilación de alcohol e, finalmente, enerxía térmica para o secado de biomasa.

O gas natural achega importantes vantaxes, como o aforro económico fronte a outras alternativas enerxéticas, a diminución das emisións ambientais e a continuidade na subministración, o que fai que as aplicacións industriais asociadas ao gas natural sexan cada vez máis valoradas.

Sobre NEDGIA Castilla-La Mancha

NEDGIA, a distribuidora de gas do grupo Naturgy, é a compañía líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera a través das súas diferentes compañías en once comunidades autónomas. Na rexión castelán-manchega, a súa filial NEDGIA Castilla-La Mancha conta con máis de 270.500 puntos de subministración de gas natural e xestiona máis de 4.000 quilómetros de rede en 81 municipios.