NEDGIA Catalunya analiza en Tarragona os beneficios do gas renovable para a economía local

Ignacio Cabané, NEDGIA Catalunya Gas renovable

A compañía colabora co concello da cidade na organización da xornada “Mobilidade, gas renovable e economía circular”.

NEDGIA Catalunya, a distribuidora de gas do grupo Naturgy, participou hoxe na xornada "Mobilidade, gas renovable e economía circular" que tivo lugar hoxe en Tarragona, organizada polo Concello, a través de Tarragona Impulsa.  

O concello de Tarragona intenta xerar espazos para reflexionar e compartir coñecementos sobre temas de actualidade que afectan a diferentes sectores de actividade. Nesta liña de traballo enmarcouse esta xornada, na que diferentes expertos analizaron as oportunidades que abre o gas natural na economía circular, especialmente no sector da mobilidade, que é un dos máis destacados nos polígonos empresariais da cidade como o Riuclar.  

Na sesión inaugural, que se desenvolveu no Teatret del Serrallo, participou o conseller de Educación, Ocupación e Desenvolvemento económico do concello de Tarragona, Francesc Roca, o director de Desenvolvemento Corporativo e Sostibilidade do Porto de Tarragona, Joan Maria Basora, e a directora xeral de Calidade Ambiental da Generalitat de Catalunya, Mercè Rius. 

Durante a xornada, o subdirector de Expansión da Rede para Clientes Industriais, Mobilidade e Gas Renovable de NEDGIA Catalunya, Ignasi Cabané, y o director do Consorcio Europeo ECO-GATE, David Fernández, expuxeron as posibilidades do gas renovable como solución enerxética de presente e futuro para conseguir unha mobilidade sostible. Cabané explicou o papel do gas renovable na xestión de residuos e a produción de enerxía e de fertilizantes orgánicos nunha economía circular.  

Así mesmo, o director de Desenvolvemento Corporativo de Enxeñaría de CARECO, Salvador Salat, presentou as conclusións do estudo sobre unha planta tipo de biometano a partir de zurro y residuos municipais en Catalunya, que está funcionando en Lleida.  

Finalmente, o programa completouse cunha mesa de debate sobre boas prácticas e casos reais con profesionais de empresas punteiras de ámbito nacional e internacional como o responsable de Proxectos de Gas Vehicular de Seat España, Juan Andrés Martínez, o presidente da Asociación Danesa de Biogas, Bruno Sander Nielsen, e o director de Innovación e Proxectos Estratéxicos de Servizos da Bisbarra de Pamplona, S.A., Álvaro Miranda. 

 

Gas renovable   

O gas renovable é unha enerxía inesgotable con emisión nula de CO2 e que é totalmente intercambiable polo gas natural, polo que pode distribuírse a través dos máis de 87.000 quilómetros de gasodutos de transporte e distribución que hai en España.  

O gas renovable é unha solución limpa, eficiente, segura e segundo a UE, cun gran potencial para a mobilidade europea do futuro e que pode ter un papel moi importante na descarbonización do sector do transporte, para conseguir un sistema totalmente sostible na mobilidade urbana. 

Ademais, é un combustible de produción local que propicia o autoabastecemento de enerxía e reduce a dependencia enerxética externa; resolve o problema dos residuos urbanos, gandeiros, agrícolas e da industria agroalimentaria, axuda a estruturar o mundo rural creando actividade económica e novos postos de traballo en zonas rurais, e permite culminar o ciclo da economía circular.  

 

Sobre NEDGIA 

NEDGIA, distribuidora de gas do grupo Naturgy, é líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera a través de diversas compañías en once comunidades autónomas.  

NEDGIA Catalunya conta con 2,2 millóns de puntos de subministración e dispón de máis de 18.000 quilómetros de redes en 378.200 municipios. A compañía traballa para impulsar e introducir o gas renovable en España e contribuír así á mellora da calidade do aire e ao cumprimento dos obxectivos de redución de emisións.