NEDGIA Catalunya conecta o Hospital Taulí de Sabadell (Barcelona) á rede de gas natural

Hospital Parc Taulí de Sabadell Distribución

Ao funcionar con gas natural, a instalación evitará a emisión á atmosfera de entre 240.000 e 270.000 Kg de CO2 ao ano e de case a totalidade das partículas sen queimar.

NEDGIA Catalunya, a distribuidora de gas do grupo Naturgy, realizou recentemente a conexión á rede de gas natural do Hospital Taulí de Sabadell (Barcelona).

Coa chegada do gas natural a este centro hospitalario substituiranse as caldeiras de gasóleo do complexo polas de gas natural, enerxía que ademais de utilizarse para obter auga quente e para calefacción, se utilizará nas cociñas do complexo.

Mellora da calidade do aire

O consumo enerxético estimado do Hospital Taulí é de 3.650.000 Kwh/ano, e a substitución de gasóleo por gas natural permitirá evitar a emisión á atmosfera de entre 240.000 e 270.000 kg de CO2 ao ano e anular practicamente a emisión de partículas sólidas sen queimar. Todo iso permitirá unha importante mellora na calidade do aire da cidade de Sabadell e do seu ámbito.

Sobre NEDGIA Catalunya

NEDGIA, distribuidora de gas do grupo Naturgy, é líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera a través de diversas compañías en once comunidades autónomas.

NEDGIA Catalunya é a distribuidora do grupo Naturgy que opera nesta comunidade autónoma e conta con 2,2 millóns de puntos de subministración de gas natural en 380 concellos e con máis de 18.000 quilómetros de redes. A compañía fomenta o uso do gas natural e tamén traballa para impulsar e introducir o gas renovable para contribuír así á mellora da calidade do aire e ao cumprimento dos obxectivos de redución de emisións.