Nedgia lanza a súa nova Política Comercial dirixida a instaladores para incentivar as conexións de gas

Corporativo

A distribuidora de gas do grupo Naturgy presenta a súa nova estratexia comercial para 2023 promovendo o crecemento.

Nedgia contribúe en axilizar o proceso de posta en servizo de novos clientes de gas, dotando de novas ferramentas dixitais para os instaladores e ofrecendo maiores incentivos por conexión na rede.

  • Refórzase a colaboración con máis de 4000 empresas instaladoras e profesionais do sector impulsando a súa actividade con incentivos económicos.

Nedgia, a distribuidora de gas do Grupo Naturgy, lanzou recentemente a súa nova Oferta Pública que dirixe a profesionais e empresas instaladoras en todas as comunidades autónomas onde está presente a gasista. Esta nova estratexia impulsa o sector de instaladores de gas, que pode chegar a beneficiar máis de 4000 empresas, á vez que fortalece a relación de proximidade cos gremios e asociacións aos que pertencen.

Esta Oferta Pública permite os instaladores acreditados polo órgano competente da Comunidade Autónoma recibir un incentivo económico pola tramitación de novas solicitudes de conexión á rede de distribución de gas de Nedgia. Á súa vez, as empresas instaladoras poden aplicar aos seus clientes ofertas e descontos para a instalación de gas natural.

Vantaxes para novos clientes de gas

Para os clientes que soliciten unha instalación directamente a Nedgia, a través das súas canles dixitais ou telefónicas, tamén contarán con beneficios económicos. Nedgia ofrece ofertas e campañas segmentadas que consisten nunha transferencia á conta bancaria do cliente, unha vez realizada a posta en servizo. Con esta axuda por parte de Nedgia, o cliente minimiza o investimento que ten que facer para dispoñer da súa instalación.

Simplifícanse as xestións para o cliente, que terá o seu instalador como interlocutor de referencia. Isto supón unha maior rapidez e calidade na posta en servizo ao reforzarse a coordinación entre Nedgia e o instalador. Por outra banda, os novos clientes poderanse beneficiar de ofertas e descontos no prezo da súa instalación reducindo o custo do seu investimento.

Vantaxes para empresas instaladoras

Para as empresas instaladoras, a adhesión a esta Oferta Pública de Nedgia permítelles ter unha vantaxe competitiva e unha oportunidade para fidelizar os seus clientes. Supón ademais un ingreso adicional, ao recibir unha compensación económica pola actividade comercial e a xestión das solicitudes de conexión dos seus clientes á rede de gas de Nedgia. Tamén facilita o labor comercial da empresa instaladora con ofertas e financiamentos para a instalación dos seus clientes. Ademais, a través do acceso aos sistemas de Nedgia, a empresa instaladora poderá acompañar o seu cliente no proceso de posta en servizo, xa que sempre dispoñerá da información actualizada.

Por outro lado, o instalador que queira recibir as demandas de alta de gas dos clientes a través das canles habilitadas para iso de Nedgia, poderá darse de alta en Área Privada (Marketplace de Nedgia) e publicar un perfil coas súas tarifas, sen ningún tipo de custo. As ofertas dispoñibles segundo Comunidade Autónoma poden consultarse aquí.

O instalador pode contar ademais cunha plataforma de atención especializada (900 500 405), estar no Marketplace de Nedgia, acceso á Área Privada para a xestión das solicitudes e seguimento destas e ter o soporte das asociacións de instaladores con convenios con Nedgia.

Como adherirse á Oferta Pública 2023

Todas aquelas empresas instaladoras ou persoal autónomo que aínda non estean a colaborar con Nedgia, pero teñan interese en beneficiarse de todas as vantaxes, poden inscribirse de forma gratuíta a través da Área Privada de Colaboradores Nedgia, accedendo a través da seguinte ligazón Darse de alta, cubrindo o formulario e achegando a documentación requirida.

Sobre Nedgia

A filial do grupo Naturgy, é a compañía líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera en 11 comunidades autónomas e 1.150 concellos. Conta con máis de 5,4 millóns de puntos de subministración que supoñen o 70 % dos consumidores. O seu principal activo son os máis de 57.000 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e de gas renovable (biometano), así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.