Nedgia participa na renovación do Plan Renove Privado de Salas de Caldeiras 2022

Firma convenio Plan Renove Salas de Calderas Madrid 2022 Corporativo

Nedgia, en colaboración coa Asociación de Empresas do Sector das Instalacións e a Enerxía (Agremia), a Asociación de Fabricantes e Emisores Xeradores de Calor (FEGECA) e Madrileña Red de Gas subscribiron hoxe o convenio para a posta en marcha do Plan Renove de Salas de Caldeiras na Comunidade de Madrid para o ano 2022.

Este plan, ao que poden adherirse libremente as empresas instaladoras e mantedoras, ten por obxecto a transformación de antigas salas de caldeiras que utilicen carbón, gasóleo ou outros combustibles distintos ao gas natural a novas salas con caldeiras de condensación que empreguen o gas natural como combustible, con fin de mellorar a eficiencia e a seguridade das instalacións existentes.

O importe dos incentivos virá determinado pola potencia final das caldeiras instaladas, cun tope máximo algo superior aos 14.000 € por actuación.

Poderán beneficiarse dos incentivos todas as transformacións que cumpran os requisitos establecidos no plan e que se executasen ou se executen entre o 1 de novembro de 2021 e o 31 de decembro de 2022. Entre estes beneficiarios, encóntranse as comunidades de propietarios de dúas ou máis vivendas, ou as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares ou arrendatarios de:

– Predios de propiedade particular de dúas ou máis vivendas.

– Edificios de vivendas pertencentes a comunidades de bens cunha potencia térmica nominal maior a 70 kW.

– Empresas con potencia térmica nominal maior a 70 kW.

– Edificios pertencentes ao sector terciario, con potencia térmica nominal maior a 70 kW.

As axudas deben ser solicitadas polos titulares das instalacións a través das empresas instaladoras que acometan a reforma da sala, mediante a aplicación telemática que estará operativa na web www.cambiatucaldera.com.

Como acontecera na anterior edición, a tramitación deste Plan Renove será exclusivamente de xeito telemático.

 

Unha enerxía eficiente e sostible

O gas natural é unha enerxía segura e sostible, que achega confort e calidade de vida nos fogares. Ademais, conta cun prezo moi competitivo e estable, e é unha enerxía de subministración continua, polo que non necesita dun espazo para almacenala.

O uso do gas natural ten importantes vantaxes ambientais, como a mellora da calidade do aire, xa que reduce en máis dun 85% as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100% as partículas en suspensión, que son a principal causa dos problemas respiratorios e cardiovasculares derivados da contaminación nos ámbitos urbanos.

 

Sobre Nedgia Madrid

A distribuidora de gas do grupo Naturgy na Comunidade de Madrid conta con máis de 900.000 puntos de subministración en 28 municipios. O seu principal activo son os máis de 4.500 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e tamén a distribución de gas renovable, así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.