Negocios regulados de gas natural

Como compañía distribuidora, Nedgia atende calquera petición de conexión á rede de gas natural que solicite un usuario (residencial, comercial ou industrial) na súa zona de distribución, así como das compañías instaladoras ou ben das empresas comercializadoras.

Solicita a alta online

Nedgia encárgase, ademais, do mantemento e xestión da rede de distribución e das operacións de lectura, inspección, atención de urxencias e servizo ao cliente.

Que fai a distribución e que non fai a comercialización?

O que facemos

Desenvolvemento, operación e mantemento de infraestruturas: redes, acometidas

Para o consumidor:

  • Inspección Periódica (IP) das instalacións dos usuarios
  • Lectura e medida dos consumos
  • Atención de urxencias
  • Posta en servizo das instalacións dos clientes
  • Instalación, posta en servizo e inspección periódica das Instalacións Receptoras Comunitarias (IRC) para comunidades de veciños

O que non facemos

  • Subministración de gas. O gas que nós facemos chegar ao teu fogar ou ás túas instalacións é propiedade do teu comercializador
  • Facturación do gas e doutros servizos aínda que sexan prestados polo distribuidor. A facturación realizaraa sempre o teu comercializador
  • Política comercial: prezos, ofertas, etc. Todas estas cuestións realízaas o teu comercializador

Documentación relativa ao cumprimento en materia de separación de actividades

Queres coñecer como é o proceso do gas natural dende a súa extracción ata que chega ao teu fogar?

Coñece a nosa cadea de valor

Cadea de valor

Ver máis