Compañía distribuidora

Como compañía distribuidora, somos os responsables do desenvolvemento, operación e mantemento dos máis de 53.800 quilómetros de redes de gas natural ás que están conectados máis de 5,4 millóns de puntos de subministración en case 1.150 municipios, e polos que circula o gas natural que os consumidores finais contratan coas empresas comercializadoras.

Principais actividades que levamos a cabo

Puesta en servicio de gas natural

Posta en servizo

A posta en servizo das instalacións individuais de gas, propiedade dos consumidores, conectados ás redes de distribución, a petición da súa comercializadora.

Posta en servizo
Lectura de contador

Lectura de Contador

A lectura dos contadores, que se realiza bimestralmente para consumidores domésticos e pequenos comerciais e mensualmente para industrias e grandes clientes.

Lectura de Contador
Inspección periódica

Inspección periódica

A inspección periódica das instalacións dos consumidores conectados ás súas redes e que se realiza cada 5 anos.

Inspección periódica
Inspección

Atención de avisos

A atención dos avisos de Urxencias de Seguridade nas instalacións individuais dos consumidores conectados á súa rede.

Atención de avisos
Ademais, realizamos outras operacións nas instalacións dos consumidores que son levadas a cabo a petición do seu comercializador

Icona check azul Nedgia verificación do contador

Icona check azul Nedgiapeche de instalación previo a reforma

Icona check azul Nedgiaanulación de acometida existente, etc

Que fai a distribución e que fai a comercializadora?

Coñece as principais tarefas que desempeñan as distribuidoras e as comercializadoras de gas natural.

Que fai a distribuidora de gas natural

Desenvolvemento, operación e mantemento de infraestruturas

Encargámonos de desenvolver, operar e manter as infraestruturas de gas natural, redes, acometidas, etc.

Realizamos as seguintes operacións para o consumidor

  • Inspección Periódica (IP) das instalacións dos usuarios (IRI)
  • Lectura e medida dos consumos
  • Atención de urxencias
  • Posta en servizo das instalacións dos clientes

e para as comunidades de veciños

Instalación, posta en servizo e inspección periódica das Instalacións Receptoras Comunitarias (IRC) para comunidades de veciños

Redes GLP

Instalación, posta en servizo e inspección periódica dos clientes de propano, redes GLP.

No caso dos clientes de Nedgia GLP, a distribuidora tamén se encarga da facturación do consumo de propano.

Que fai a comercializadora de gas natural

Estas son algunhas das funcións que realizan as comercializadoras

  • Subministración de gas. O gas que nós facemos chegar ao teu fogar ou ás túas instalacións é propiedade do teu comercializador
  • Facturación do gas e doutros servizos aínda que sexan prestados polo distribuidor. A facturación realizaraa sempre o teu comercializador
  • Política comercial: prezos, ofertas, etc.

Estas, entre outras moitas, son as funcións que realiza a empresa comercializadora que teñas contratada e á que te debes dirixir para solucionar calquera tema relacionado con estas funcións.