Como compañía distribuidora, somos os responsables do desenvolvemento, operación e mantemento dos máis de 53.800 quilómetros de redes de gas natural ás que están conectados máis de 5,4 millóns de puntos de subministración en case 1.150 municipios, e polos que circula o gas natural que os consumidores finais contratan coas empresas comercializadoras.

 

Estas son as principais actividades que levamos a cabo:

Posta en servizo

Contadores en cuarto de comunidade

A posta en servizo das instalacións individuais de gas, propiedade dos consumidores, conectados ás redes de distribución, a petición da súa comercializadora.

Lectura do contador

Lectura de contador con aparato medidor

A lectura dos contadores, que se realiza bimestralmente para consumidores domésticos e pequenos comerciais e mensualmente para industrias e grandes clientes.

Inspección periódica

Inspección técnica gas

A inspección periódica das instalacións dos consumidores conectados ás súas redes e que se realiza cada 5 anos.

Atención de avisos

Revisión caldeira gas

A atención dos avisos de Urxencias de Seguridade nas instalacións individuais dos consumidores conectados á súa rede.

Ademais, realizamos outras operacións nas instalacións dos consumidores e que son levadas a cabo a petición do seu comercializador, como a verificación do contador, o peche da instalación previo a unha reforma ou outros servizos.