Participamos nunha nova edición do Plan Renove Privado de Salas de Caldeiras da Comunidade de Madrid

Gran consumo, gas natural, comunidade de veciños Distribución

A nosa distribuidora Nedgia Madrid renovou a súa participación nunha nova edición do Plan Renove Privado de Salas de Caldeiras, en colaboración coa Fundación da Enerxía da Comunidade de Madrid, a Asociación de Empresas do Sector das Instalacións e a Enerxía (AGREMIA), a Asociación de Fabricantes e Emisores Xeradores de Calor (FEGECA) e as compañías distribuidoras de gas Madrileña Rede de Gas e Redexis Gas.

As axudas deste novo plan para o ano 2021, que están destinadas á substitución de caldeiras de carbón e de gasóleo por outras máis eficientes que funcionan con gas natural, teñen como obxectivo incrementar a seguridade e a eficiencia das instalacións comúns de calefacción. Grazas a estes incentivos, nas dúas últimas edicións substituíronse máis de 100 caldeiras de carbón e 200 de gasóleo, o que contribuíu a reducir a emisión de partículas contaminantes e mellorar a calidade do aire na Comunidade de Madrid.

Poderán acollerse a este plan todas aquelas substitucións realizadas dende o 1 de novembro de 2020 ata o 31 de decembro de 2021, cumprindo, entre outras, as seguintes condicións:

  • Os aparatos que se instalen deben ser novos.
  • En ningún caso se poderá acoller ao Plan Renove a compra sen instalación, o que se acreditará mediante a correspondente factura emitida polo instalador adherido ao Plan Renove que realice a substitución.
  • As caldeiras que se instalen débense encontrar no listado de caldeiras de condensación aceptadas no presente Plan Renove.
  • Os xeradores de calor substituídos deben ser inutilizados, o que se acreditará mediante certificación expedida polo Instalador Adherido ao Plan Renove.

O importe dos incentivos do Plan Renove virá determinado pola potencia térmica das novas caldeiras instaladas e constará de dúas partes: un incentivo achegado pola empresa distribuidora e outro, pola empresa instaladora.

Os beneficiarios destas axudas poden ser, ademais das comunidades de propietarios, as persoas físicas ou xurídicas, xa sexa titulares ou arrendatarios, de predios de dúas ou máis vivendas, ou edificios de vivendas en réxime de comunidade de bens, empresas ou edificios do sector terciario con potencia térmica nominal maior a 70 kW.

Como acontecera na anterior edición, a tramitación deste Plan Renove será exclusivamente de xeito telemático, manténdose tanto os requisitos do 2020 para acceder ao incentivo coma a contía dos seus importes. Esta axuda, que é compatible con calquera outra de carácter público ou privado, poderase solicitar a través de www.cambiatucaldera.com.

Unha enerxía eficiente e sostible

O gas natural é unha enerxía segura e sostible, que achega confort e calidade de vida nos fogares. Ademais, conta cun prezo moi competitivo e estable, e é unha enerxía de subministración continua, polo que non necesita dun espazo para almacenala.

O uso do gas natural ten importantes vantaxes ambientais, como a mellora da calidade do aire, xa que reduce en máis dun 85 % as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100 % as partículas en suspensión, que son a principal causa dos problemas respiratorios e cardíacos derivados da contaminación nos ámbitos urbanos.

Sobre Nedgia Madrid

A distribuidora de gas do grupo Naturgy na Comunidade de Madrid conta con máis de 900.000 puntos de subministración en 28 municipios. O seu principal activo son os máis de 4.500 quilómetros de redes que permiten facer chegar hoxe, de forma segura e eficiente, a subministración enerxética de gas natural e tamén a distribución de gas renovable, así como de hidróxeno no futuro. A innovación, proximidade e atención ao cliente forman parte da súa razón de ser e caracterizan a súa actividade.