Nedgia Distribuidora Galicia

A través da nosa filial Nedgia Galicia, distribuímos gas natural a máis de 290.000 puntos de subministración en 83 municipios.

Nedgia Distribuidora Galicia

Galicia

Máis de 290.000 puntos de subministración
83 municipios conectados á rede de distribución
Máis de 3.200 km de redes de transporte e distribución
Máis de 2 M€ de investimentos

Redes GLP

Nedgia Catalunya distribuidora
Preto de 15.000 puntos de subministración
64 municipios conectados á rede de distribución
Preto de 90 km de redes de transporte e distribución

Descubre e goza das vantaxes do gas natural

Quero gas natural