Dende Nedgia colaboramos e pertencemos a entidades e asociacións gasistas, que traballan para promover o uso do gas natural e renovable, tanto a ámbito nacional como internacional. Todas teñen en común obxectivos como a sostibilidade e o desenvolvemento do mercado de gas para un futuro mellor.

Descubre o que facemos xuntos!

Asociacións nacionais

Asociación que reúne as empresas do sector do gas español e que está comprometida co cumprimento da Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e os obxectivos de enerxía e clima da Unión Europea. Promove o uso do gas polas súas vantaxes enerxéticas e de redución de emisións, e impulsa a cooperación de todos os axentes implicados para acelerar a transición enerxética, buscando o equilibrio entre o coidado do medio ambiente e a garantía de subministración, o crecemento da economía e o benestar dos consumidores.

Sedigas

Asociación que reúne as empresas do sector do gas español e que está comprometida co cumprimento da Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e os obxectivos de enerxía e clima da Unión Europea. Promove o uso do gas polas súas vantaxes enerxéticas e de redución de emisións, e impulsa a cooperación de todos os axentes implicados para acelerar a transición enerxética, buscando o equilibrio entre o coidado do medio ambiente e a garantía de subministración, o crecemento da economía e o benestar dos consumidores.

Sedigas

É a asociación que fomenta, na Península Ibérica (España e Portugal), o uso do gas natural e renovable na mobilidade, tanto terrestre coma marítima. Conta con socios de diversos sectores, como enerxía, automoción, enxeñaría, transporte de mercadorías e viaxeiros, portos, navieiras, estaleiros, universidades e Administracións, entre outros.

Gasnam

É a asociación que fomenta, na Península Ibérica (España e Portugal), o uso do gas natural e renovable na mobilidade, tanto terrestre coma marítima. Conta con socios de diversos sectores, como enerxía, automoción, enxeñaría, transporte de mercadorías e viaxeiros, portos, navieiras, estaleiros, universidades e Administracións, entre outros.

Gasnam

A Asociación Española de Biogás representa, promove e divulga os gases renovables, a economía circular, a xestión e valorización dos residuos orgánicos e a agroecoloxía e gandería sostible, entre outros asuntos, pola súa achega á redución de emisións, a xeración de enerxía renovable, a produción de bioprodutos e o fomento da economía local. Ademais, actúa como plataforma de comunicación e colaboración entre os actores do sector a ámbito nacional e internacional.
AEBIG

A Asociación Española de Biogás representa, promove e divulga os gases renovables, a economía circular, a xestión e valorización dos residuos orgánicos e a agroecoloxía e gandería sostible, entre outros asuntos, pola súa achega á redución de emisións, a xeración de enerxía renovable, a produción de bioprodutos e o fomento da economía local. Ademais, actúa como plataforma de comunicación e colaboración entre os actores do sector a ámbito nacional e internacional.
AEBIG

Asociacións internacionais

O Consorcio Europeo ECO-GATE, liderado por Nedgia, ten como obxectivo desenvolver o mercado do gas natural convencional e renovable para o sector da mobilidade ao longo do Corredor Atlántico e a súa interconexión co Corredor Rin-Danubio, así como ao longo do Corredor Mediterráneo español. ECO-GATE utiliza as novas tecnoloxías e aplica solucións innovadoras para facer posible o despregamento rápido e masivo deste combustible alternativo, grazas a unha redución significativa do custo unitario e a unha mellor comprensión e maior coñecemento das necesidades dos clientes.

Eco-gate

O Consorcio Europeo ECO-GATE, liderado por Nedgia, ten como obxectivo desenvolver o mercado do gas natural convencional e renovable para o sector da mobilidade ao longo do Corredor Atlántico e a súa interconexión co Corredor Rin-Danubio, así como ao longo do Corredor Mediterráneo español. ECO-GATE utiliza as novas tecnoloxías e aplica solucións innovadoras para facer posible o despregamento rápido e masivo deste combustible alternativo, grazas a unha redución significativa do custo unitario e a unha mellor comprensión e maior coñecemento das necesidades dos clientes.

Eco-gate

Mapa Europa presencia GD4S

Gas Distributors 4 Sustainability representa ás principais empresas distribuidoras de gas natural en Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal e Romanía, atendendo a case 28 millóns de clientes e abrangue aproximadamente o 20% dos consumidores europeos de gas natural. Un dos seus obxectivos é compartir as mellores prácticas en cada un dos seus respectivos mercados co obxectivo de mellorar a calidade dos servizos prestados aos consumidores e desbloquear o potencial do gas renovable e as redes de distribución de gas.

GD4S

Gas Distributors 4 Sustainability representa ás principais empresas distribuidoras de gas natural en Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal e Romanía, atendendo a case 28 millóns de clientes e abrangue aproximadamente o 20% dos consumidores europeos de gas natural. Un dos seus obxectivos é compartir as mellores prácticas en cada un dos seus respectivos mercados co obxectivo de mellorar a calidade dos servizos prestados aos consumidores e desbloquear o potencial do gas renovable e as redes de distribución de gas.

GD4S
Mapa Europa presencia GD4S

European Biogas Association avoga polo recoñecemento do biometano e outros gases renovables como fontes de enerxía sostibles e flexibles que proporcionan múltiples beneficios socioeconómicos e ambientais. EBA traballa con institucións europeas, industria, socios agrícolas, ONG e o mundo académico para desenvolver políticas que permitan o despregamento a grande escala en Europa de gases renovables e fertilizantes orgánicos, co apoio de organismos de certificación de sostibilidade transparentes e ben establecidos que garantan que a sostibilidade segue sendo o núcleo da industria.

EBA

European Biogas Association avoga polo recoñecemento do biometano e outros gases renovables como fontes de enerxía sostibles e flexibles que proporcionan múltiples beneficios socioeconómicos e ambientais. EBA traballa con institucións europeas, industria, socios agrícolas, ONG e o mundo académico para desenvolver políticas que permitan o despregamento a grande escala en Europa de gases renovables e fertilizantes orgánicos, co apoio de organismos de certificación de sostibilidade transparentes e ben establecidos que garantan que a sostibilidade segue sendo o núcleo da industria.

EBA

A misión de ERGaR é permitir a transferencia transfronteiriza do comercio de gases renovables coas súas correspondentes certificacións de sostibilidade (garantías de orixe) a través da rede europea de gas natural, mediante un sistema de documentación independente, transparente e fiable para o balance de masas do biometano e outros gases renovables.

ERGaR

A misión de ERGaR é permitir a transferencia transfronteiriza do comercio de gases renovables coas súas correspondentes certificacións de sostibilidade (garantías de orixe) a través da rede europea de gas natural, mediante un sistema de documentación independente, transparente e fiable para o balance de masas do biometano e outros gases renovables.

ERGaR

O Consorcio Europeo REGATRACE ten como obxectivo desenvolver o mercado do gas renovable en Europa e a creación dun sistema de comercio baseado nas garantías de orixe do biometano e doutros gases renovables en Europa.

Regatrace

O Consorcio Europeo REGATRACE ten como obxectivo desenvolver o mercado do gas renovable en Europa e a creación dun sistema de comercio baseado nas garantías de orixe do biometano e doutros gases renovables en Europa.

Regatrace

European Gas Research Group (GERG) traballa coa comunidade enerxética europea para desenvolver solucións innovadoras que sitúen á infraestrutura gasista no corazón do sistema enerxético, agora e no futuro. Entre os seus obxectivos, encóntrase identificar, promover e executar proxectos innovadores de I+D cun enfoque estratéxico no futuro do gas e traballar para lograr un futuro enerxético sostible, baixo en carbono, competitivo e seguro.

GERG

European Gas Research Group (GERG) traballa coa comunidade enerxética europea para desenvolver solucións innovadoras que sitúen á infraestrutura gasista no corazón do sistema enerxético, agora e no futuro. Entre os seus obxectivos, encóntrase identificar, promover e executar proxectos innovadores de I+D cun enfoque estratéxico no futuro do gas e traballar para lograr un futuro enerxético sostible, baixo en carbono, competitivo e seguro.

GERG