Poñemos en marcha co Concello de El Papiol unha proba piloto pioneira para a obtención de datos de consumo do contador de gas natural a través dun sistema de telemedida.
A iniciativa enmárcase no proxecto RIS3CAT da Generalitat de Catalunya, que conta co financiamento dos fondos europeos FEDER.
Calle de El Papiol (Barcelona)

El Papiol, 1.228 puntos de subministración

A proba piloto do proxecto consiste na instalación de dispositivos de telemedida nos contadores de gas natural de todos os puntos de subministración do municipio de El Papiol (Barcelona).

Para iso, cómpre instalar un elemento transmisor de datos de pequeno tamaño nos contadores de gas natural dos 1.228 puntos de subministración da localidade.

Durante a proba piloto, que durará 20 meses aproximadamente, Nedgia obterá datos de consumo do contador, que se utilizarán, exclusivamente, no marco desta iniciativa de I+D+I co fin de avanzar na mellora e a dixitalización dos servizos que realizamos como distribuidora de gas natural.

Os clientes de Nedgia en El Papiol recibirán unha carta informativa con todos os detalles desta proba piloto e nos predios colocarase un cartel informativo para facilitar a loxística da instalación.

Instalación en 15 minutos e sen custo para o cliente

As operacións para a instalación do elemento transmisor non supoñerán ningún custo para o cliente, xa que será asumido por Nedgia. A instalación, que se realiza en 15 minutos e non é necesario interromper a subministración de gas natural, non implica ningún cambio no funcionamento do contador nin na forma de rexistrar o consumo, polo que a toma de lecturas e a facturación do gas natural consumido seguirán realizándose como ata agora.

Se o dispositivo non é compatible co contador de gas natural que hai instalado, a compañía anticipará a data e hora do cambio e os técnicos de Nedgia substituirano por un novo das mesmas características, onde colocarán o módulo transmisor. O tempo de interrupción do subministración será inferior a media hora.

Os datos e a información recollida serán tratados baixos os estritos criterios de Protección de datos da normativa europea actualmente vixente e utilizaranse exclusivamente para fins científicos do proxecto.

Unha vez finalizada a proba piloto, a compañía contactará cos clientes para retirar o equipo transmisor e deixar o contador na situación previa á análise.

Logo Utilities 4.0

Proxecto RIS3CAT

Esta iniciativa enmárcase no proxecto RIS3CAT (P4 MODEM) cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través de ACCIÓ-Axencia para a Competitividade da Empresa da Generalitat de Catalunya, á que Nedgia está adherida.

Trátase dun proxecto para a transformación dixital do sector das utilities (empresas de subministración de servizos), que se basea na incorporación e desenvolvemento de ferramentas e solucións 4.0 que garantan a mellora dos servizos e a seguridade de redes e infraestruturas.

Logos Acció y Feder