Naturgy é o principal accionista de Nedgia cun 80 % do capital social. Ademais, Nedgia está participada ao 10 % por Allianz Capital Partners e ao 10 % por CPP Investment Board.

Mesa de reunión con trabajadores