Sumamos 70 GWh anuais de gas renovable na nosa rede de distribución

WB8_Les Ventes de Bourse (photo Waga Energy -Suez) Distribución

Pechamos un acordo coa compañía francesa Waga Energy para a inxección do biometano que se xerará no depósito controlado de Ferrovial Servicios de Can Mata, preto de Barcelona.

Incrementamos o volume de gas renovable que circulará na nosa rede. Asinamos un contrato coa empresa Waga Energy, que desenvolverá con Ferrovial Servicios un proxecto de inxección de biometano a grande escala a partir dos residuos situados no depósito controlado de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola (Barcelona) de Ferrovial Servicios. Trátase do primeiro proxecto de gas renovable dun depósito controlado que se financiará mediante un contrato de compra de enerxía a longo prazo en Europa.

Construiremos máis de 4 quilómetros de canalización para conectar a unidade de purificación WAGABOX®, instalada en Can Mata, á nosa rede de distribución. A tecnoloxía desenvolvida por Waga Energy, que empezará a operar no próximo ano, tratará ata 2.200 m3/h do biogás resultante da degradación da materia orgánica contida nos residuos almacenados para extraer biometano. O proxecto de inxección de biometano do depósito de Ferrovial Servicios representa un investimento de 7,5 millóns de euros financiados por Waga Energy.

Os 70 GWh de gas renovable ao ano que se inxectarán na nosa rede, grazas ao proxecto PPA desenvolvido por Waga Energy e Ferrovial Servicios, equivalen ao consumo de 14.000 fogares españois e supoñerá un aforro en emisións de 17.000 toneladas de CO2, equivalente á plantación de aproximadamente de 800.000 árbores. Desta forma, o grupo Naturgy avanza no compromiso coa sostibilidade e a economía circular recollido no seu Plan Global de Medio Ambiente ata 2022. En 2019, o grupo Naturgy reduciu as súas emisións globais de CO2 un 16%.

Para o noso responsable de Desenvolvemento de Novos Negocios, Francisco Torres, “a participación neste proxecto é un paso máis na nosa aposta pola descarbonización da infraestrutura gasista. A incorporación progresiva dos gases renovables, como o biometano ou o hidróxeno, ao sistema gasista español é un elemento clave para alcanzar os obxectivos de descarbonización da economía para o 2030 e 2050. Ademais, o gas renovable e o uso da infraestrutura gasista é a forma máis eficaz e barata de descarbonizar os fogares, ademais do resto de sectores económicos conectados á rede.”

Este proxecto, que supón un gran paso adiante no noso compromiso coa descarbonización e a economía circular, únese ao acordo que asinamos coa empresa Torre Santamaría, que producirá 30 GWh de biometano ao ano que inxectará na nosa rede de Lleida, e á instalación en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) onde ultimamos a posta en marcha da primeira planta que inxectará gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución.

Factor clave na descarbonización

As infraestruturas de distribución de gas son determinantes no proceso de descarbonización, dado que xa distribúen gas renovable, e por elas poderá circular tamén hidróxeno nun futuro.

O biometano é o vector enerxético que máis contribúe á economía circular (o residuo convértese en recurso). Ademais, ten unha pegada de carbono negativa se se considera toda a cadea de produción, polo que desempeña un papel fundamental na descarbonización da economía e na loita contra o cambio climático.

A nosa compañía ten gran capacidade para levar a cabo este tipo de proxectos grazas á fortaleza da nosa rede de distribución, que está preparada para poder distribuír gases renovables grazas aos investimentos realizados nos últimos anos, á infraestrutura gasista existente en España e á súa contribución á seguridade da subministración.

 

Sobre Waga Energy

 Waga Energy é unha nova e innovadora empresa francesa comprometida coa loita contra o cambio climático. Creada en 2015 na cunca industrial de Grenoble, desprega unha tecnoloxía de purificación única, que combina a filtración por membrana e a destilación crioxénica, para valorizar o biogás de vertedoiro en forma de biometano. Waga Energy financia, constrúe e opera as súas unidades de purificación, chamadas WAGABOX®, a través de contratos a longo prazo con operadores de vertedoiros, e xera ingresos a través da venda do biometano producido.

 

Sobre Ferrovial Servicios

 Ferrovial Servicios contribúe ao desenvolvemento sostible dos mercados nos que opera, a través do deseño de solucións eficientes e integrais, e apostando pola economía circular. Cunha presenza estable en España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Chile e Qatar, é un referente internacional na prestación de servizos para infraestruturas e cidades nos sectores do transporte, medio ambiente, enerxía, saúde, industria e xestión de instalacións.

 

Depósito de Can Mata
Depósito de Can Mata