Transforma ara la teva sala de calderes i beneficia’t dels seus avantatges econòmics

Ajuts de fins a 14.000 €

Edifici habitatges

Transforma ara la teva sala de calderes i beneficia’t dels seus avantatges econòmics

Ajuts de fins a 14.000 €

Edifici habitatges

La quantia màxima dels ajuts per al desenvolupament del Pla Renove Privat vindrà determinada en funció de la potència tèrmica nominal de la nova instal·lació (Pn), d’acord amb la taula següent:

Potència tèrmica nominalNº d’habitatges per Comunitat (aprox)Import de l’aportació económica
30 kW3693 €
100 KW102.455 €
200 kW205.083 €
400 kW408.005 €
600 kW6010.292 €
800 kW8012.301 €
1.000 kW10014.127 €

Se’n podran beneficiar les comunitats de propietaris ubicades al territori de la Comunitat de Madrid que transformin la seva sala de calderes actual a gas natural. Aquestes calderes hauran de ser sempre de condensació i donar servei a comunitats de propietaris o finques de propietat particular de dos o més habitatges.

En qualsevol cas, les quanties dels incentius aportats per Nedgia Madrid, juntament amb MRG i Redexis Gas, quedaran limitades al 20% del cost elegible (IVA no inclòs), en què s’entén com a cost elegible la suma de totes les partides a excepció dels treballs de paleta i l’obra civil de tota mena originats en les actuacions esmentades (IVA no inclòs).

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 31 de desembre de 2020.

Per a més informació, cal accedir a Pla Renove Privat de sales de calderes a la Comunitat de Madrid 2020.