Et regalem 150 € + 150 € de subvenció si instaŀles gas natural per a l’aigua calenta

Tengo gas natural en mi edificio, pero no en mi casa

Si el gas natural arriba al teu edifici, però no fins al teu habitatge, no deixis passar aquesta oportunitat per començar a gaudir de dutxes amb aigua calenta sense interrupcions.

Soŀlicitar instaŀlació de gas natural
Oferta o financiación instalación gas natural para agua caliente

Condicions de l’oferta

A qui va adreçada?

 

 A futurs clients que viuen en pisos dins d’una comunitat de veïns que disposa de gas natural, però que no el tenen instaŀlat a casa seva.

 La finca ha d’estar ubicada en zona de distribució de Nedgia.

 Aplicable a totes les distribuïdores excepte Aragó.

Quins són els requisits de l’oferta?

 Realitzar una nova instaŀlació de gas natural per a l’aigua calenta sanitària.

 Que el teu habitatge no hagi tingut subministrament de gas natural en els últims 3 anys.

 Que en el moment de concessió de la Llicència de Primera Ocupació (LPO) no tinguessin instaŀlació receptora de gas natural.

 Contractació amb peatge d’accés 3.1

 Permanència mínima de 24 mesos des de la posada en servei. 

Quina és l’aportació per al client?

 L’aportació econòmica de l’oferta és de

Regal de

150 €

+

150 €

de subvenció 

 

Com se soŀlicita l’oferta?

Hauràs de lliurar la teva empresa instal·ladora una còpia de la documentació següent emplenada i signada:

 Condicions econòmiques de l’oferta 

 Comprovant de titularitat bancària.

Com rebrà el client l’aportació?

Rebràs l’aportació econòmica a través d’una transferència bancària en un període aproximat d’un mes després de la posada en servei.

 En el cas de contractació per canals digitals o telèfon de Nedgia, els 150 € de subvenció seran descomptats del pressupost de la instaŀlació que fa l’empresa coŀlaboradora.

 

Quina vigència té?

Vàlida para soŀlicituds rebudes entre el 15 de setembre i el 15 de novembre de 2021.

S’ha de posar en servei dins dels 2 mesos següents a la formalització de la soŀlicitud.

Les possibles pròrrogues es comunicaran en aquest espai web www.nedgia.es 

Si necessites un instaŀlador de gas natural,
selecciona la comunitat autònoma
i la província.

 

Cargando

Documents addicionals

Condicions econòmiques contractació

Baixa el document de condicions econòmiques de l’oferta segons la comunitat autònoma a la qual pertany la comunitat de propietaris: