Experiencias con gas natural vehicular

vehiculo_taxi gas natural

Taxi híbrid transformat a gas natural comprimit

Beneficis econòmics

4.000€/any

per taxi híbrid

50%

estalvi econòmic en combustible

Amortització

del canvi dins del primer any

Beneficis mediambientals

-15%

emissions NOx

-95%

partícules PM10

-30%

emissions CO2

-50%

reducció del soroll

vehiculo_empresa_distribucion

Empresa de distribució

Beneficis econòmics

1.000€/any

per furgoneta

-30%

estalvi econòmic en combustible

Amortització

del canvi abans del segon any

Beneficis mediambientals

-80%

emissions NOx

-95%

partícules PM10

-25%

emissions de CO2

-50%

emissió de soroll

vehiculo_transportista_internacional a gas natural

Empresa transportista internacional

Flota: 25 camions pesants transformats a gas natural

Recorregut aproximat: 2.500.000 km/any

Beneficis econòmics

25%

estalvi econòmic en combustible

Beneficis mediambientals

-85%

emissions NOx

-25%

estalvi econòmic en combustible

-95%

partícules PM10

-50%

emissió de soroll

Gas natural vehicular per a autobusos

Flota d’autobusos

Producte: gas natural comprimit GNC

Nombre d’autobusos: 400

Consum energètic d’autobusos urbans: 170 GWh/any

Beneficis econòmics

30%

estalvi econòmic

Beneficis mediambientals

-85%

emissions de NOx equivalents a 58 tones de NOx

-15%

emissions de CO2 equivalents a 2.500 tones de CO2

5 tones

en reducció de partícules en suspensió

-50%

reducció de soroll