Plan renove caldeiras. Veciños no ascensor

Agora no ascensor

falarase

da calefacción central 

de gas natural

Subvencións de ata 60.000 €

Para a transformación da sala de caldeiras

Vantaxes da calefacción central de gas natural

Máximo rendemento da enerxía

As caldeiras de gas aproveitan ao máximo a calor dos produtos de combustión mediante a condensación do vapor de auga.

Subministración garantida

Co gas natural non son necesarias as reposicións. Disporás dunha enerxía fiable e co prezo máis competitivo do mercado.

Menores custos de mantemento

Ao non precisar depósitos de almacenamento nin mecanismos especiais para o seu transporte, o mantemento das salas de caldeiras de gas natural é máis sinxelo e o seu custo máis reducido que o das alimentadas con outros combustibles.

Libre elección da comercializadora

Poderás elixir contratar a subministración de gas natural coa empresa comercializadora que mellores condicións che ofreza, xa que o sector do gas natural está totalmente liberalizado.

Comparativa de aforro anual entre gas natural e gasóleo para unha caldeira central

gráfica calefacción central a gas. Comparativa de aforro anual entre gas natural e gasóleo para unha caldeira central

Todos os importes inclúen o 21 % de IVE e imposto especial.

Prezo gasóleo: prezo liberalizado; calculado aplicando un desconto do 15 % sobre o prezo do segmento residencial

Prezo gas natural: media das 3 principais comercializadoras

Os prezos do gas natural inclúen o alugueiro do contador

Infórmate gratis

 

900 264 554

sobre a instalación de gas natural

900 500 404

Sobre o cambio de caldeira

Ou chamámoste nós

Facilidades para a substitución da caldeira

Estás a pensar en instalar gas natural? Consulta as subvencións vixentes

Plan Renove de caldeiras centralizadas na Comunidade de Madrid

Este Plan Renove de caldeiras consiste en subvencións para a renovación do parque de caldeiras centrais, para incentivar a súa substitución por outras caldeiras de condensación, que funcionen con gas natural, máis limpas e eficientes, na contorna da Comunidade de Madrid.

O obxectivo do plan renove de caldeiras incrementar a eficiencia enerxética do teu fogar para conseguir reducir a incidencia contaminante e mellorar a seguridade das instalacións receptoras.

Máis información

Subvencións á transformación de caldeiras centralizadas no resto de Comunidades

Transforma doadamente a túa sala de caldeiras nunha de gas natural, grazas á subvención que che ofrecen as empresas distribuidoras de Nedgia.

Para obter máis información e solicitar estas subvencións nas comunidades autónomas nas que as devanditas empresas desenvolven a súa actividade, consulta a documentación de “Subvención de caldeiras con Nedgia” e as “Condicións económicas para as comunidades de propietarios”.

Máis información

Transformación de caldeiras

 

 

Descentralización da calefacción

calefacción central
Elixe como e cando
Pictograma peto aforro
Paga só o consumido
Con instalacións existentes
Recupera espazo perdido

Vantaxes de descentralizar a calefacción

  • Grazas á calefacción individual gozarás da temperatura que mellor se axuste ás túas necesidades. Cun termóstato programador, poderás decidir cando acender ou apagar a calefacción y a temperatura ideal da túa vivenda.
  • Disporás dun contador individual e pagarás só unha vez que consumas a enerxía, polo que controlas o gasto en todo momento.
  • En moitos casos, cando a distribución sexa en anel, abondará con colocar unha caldeira individual na vivenda e conectala ao circuíto de radiadores xa instalados.
  • Se a túa comunidade descentraliza o sistema de calefacción, o espazo antes destinado á sala de caldeiras poderase reconverter e darlle un novo e mellorado uso.

Xente con gas natural: Mario

“Logré convencer a mis vecinos de que debíamos descentralizar la calefacción y todos hemos salido ganando. Por fin todos están contentos”

Lo paso fatal cuando hace calor. De hecho, siempre he sido caluroso y estaba cansado de tener que adaptarme a las necesidades de temperatura del resto de mi comunidad de vecinos, mucho más friolera que yo, y de encima tener que pagar por ello…

Hicimos una reunión de vecinos para hablar de la cuestión y después de horas y horas de debate logré convencerles de que debíamos descentralizar la calefacción. De eso hace ya un año y a día de hoy ni un vecino se ha quejado. Porque al final todos hemos salido ganando.

Cada uno elige cuándo encender o apagar la calefacción, qué temperatura quiere tener en casa según la hora del día y, lo más importante, paga sólo lo que consume. Además, ahora utilizamos una energía mucho más respetuosa con el medio ambiente. De hecho, cuando descentralizamos la calefacción, reconvertimos la vieja sala de calderas – que antes era un espacio perdido y lleno de suciedad -, en un maravilloso parking para bicis. Así que mi bici ahora duerme calientita y todos respiramos un aire más limpio y libre de emisiones. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve cuidar del bolsillo si no cuidamos de nuestra salud?


Calefacción central gas natural. Rapaz sorrindo

Cambiar a un sistema de calefacción individual, máis doado do que cres

Circuíto da calefacción en anel

É o sistema máis usual de instalación, posto que a maioría das comunidades contan con este tipo de distribución. Nestes casos, a instalación de gas natural será moi sinxela xa que a maior parte das obras se realizarán ao instalar a caldeira individual en cada unha das vivendas, sen que se vexa alterado o circuíto de radiadores existente.

circuíto calefacción central a gas

Circuíto da calefacción en columna

Se dispoñemos deste tipo de distribución na nosa comunidade, ao estaren os radiadores unidos verticalmente entre as distintas plantas do edificio, para descentralizar, teriamos que pasar, en primeiro lugar, a unha distribución en anel e, posteriormente, unir os radiadores á caldeira individual que se instale na vivenda.

circuíto calefacción central a gas