Plan renove caldeiras. Veciños no ascensor

Agora no ascensor falarase do plan renove de caldeiras

Ponte de acordo cos teus veciños e goza dunha oferta que non deberías deixar pasar

Porque todo son vantaxes, é o momento de cambiar a gas natural, unha das enerxías de subministración continua máis económicas do mercado que che proporcionará o máximo benestar na casa.

Instálao agora e goza da subvención que proporciona Nedgia na transformación a gas das salas de caldeiras de carbón e gasóleo.

A contía máxima da subvención da sala de caldeiras virá determinada polo número de vivendas a que dea servizo a instalación, os usos e a Comunidade Autónoma onde se encontre. Na seguinte táboa indícanse algúns exemplos de importe da subvención para distintas opcións:

Área de distribución*
Importe da subvención de Nedgia (€)***
nº de vivendasUsos e calefacción e ACSUse só calefacciónUse só ACS
206.0004.0001.400
309.0006.0002.100
4012.0008.0002.800
6018.00012.0004.200
8024.00016.0005.600
10030.00020.0007.000
Área de distribución*
Importe da subvención de Nedgia (€)***
nº de vivendasUsos e calefacción e ACSUse só calefacciónUse só ACS
204.0002.8001.400
306.0004.2002.100
408.0005.6002.800
6012.0008.4004.200
8016.00011.2005.600
10020.00014.0007.000

 (*) Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela e León, Cataluña, Galicia, A Rioxa, Madrid e Navarra

(**) Comunidade de Andalucía e Comunidade Valenciana

(***) Para comunidades de propietarios de máis de 200 vivendas aplicarase unha subvención máxima correspondente a 200 vivendas

Facilidades para a substitución da caldeira centralizada

Estás a pensar en renovar a caldeira?

Transforma a túa sala de caldeiras a gas natural, unha enerxía máis limpa e eficiente que reduce a incidencia contaminante e mellora a seguridade das instalacións receptoras.

 

Consulta as subvencións vixentes

Plan renove caldeiras. Rapaza sentada no chan facendo cálculos de custo

Plan Renove de caldeiras centralizadas na Comunidade de Madrid

Este Plan consiste en subvencións para a renovación do parque de caldeiras centrais, para incentivar a súa substitución por outras caldeiras de condensación, que funcionen con gas natural, máis limpas e eficientes, na contorna da Comunidade de Madrid.

Este plan ten como obxectivo incrementar a eficiencia enerxética do teu fogar para conseguir reducir a incidencia contaminante e mellorar a seguridade das instalacións receptoras.

Plan Renove

Subvencións á transformación de caldeiras centralizadas noutras Comunidades

Transforma doadamente a túa sala de caldeiras nunha de gas natural, grazas á subvención que che ofrecen as empresas distribuidoras de Nedgia.

Para obter máis información e solicitar estas subvencións nas comunidades autónomas nas que as devanditas empresas desenvolven a súa actividade, consulta a documentación de “Subvención de caldeiras con Nedgia” e as “Condicións económicas para as comunidades de propietarios”.

Consulta as subvencións
Contacta con nosotros pictograma teléfono

Necesitas información sobre a instalación de gas natural?

Chama gratis ao 900 264 554

Contacta con nosotros pictograma teléfono

Necesitas información sobre o cambio de caldeira?

Chama gratis ao 900 500 404