Oferta de descentralización da calefacción a gas natural

Benefíciate da oferta de Nedgia, para descentralizar con gas natural a sala de caldeiras da túa comunidade.

Condicións da oferta

A quen vai dirixida?

 Ás comunidades de edificios cun mínimo de 5 vivendas con uso centralizado de calefacción que queiran individualizalo e que non teñan gas natural no seu predio.  Aplicable a todas as distribuidoras agás Aragón.

Cales son os requisitos mínimos da oferta?

 Como mínimo, o 80% das vivendas da comunidade deberán instalar o gas natural con tarifa de acceso 3.2  A instalación receptora común será propiedade da distribuidora. Acordo da Comunidade de Propietarios (CC.PP.) no que se aprobe a construción da instalación receptora común (IRC) no predio.

Cal é a achega para o cliente?

Comunidade Valenciana, Castela-A Mancha e Galicia 

540 €

Cataluña e Madrid 

590 €

Andalucía, Navarra, A Rioxa e Castela e León 

630 €

Como aplicala ao cliente?

O cliente deberá entregar á Empresa Instaladora unha copia asinada dos seguintes documentos:

 Condicións económicas da oferta.

 Solicitude de conexión á rede.

 Solicitude de acometida de gas

 Comprobante de titularidade bancaria.

Como recibirá o cliente a achega?

O cliente recibirá a achega económica de Nedgia a través dunha transferencia bancaria nun período aproximado  dun mes despois da posta en servizo.

Cal é a vixencia?

A oferta é válida para solicitudes recibidas entre o 1 de abril e o 30 de setembro de 2021 (ou o último día da prórroga, en caso de que se prorrogase a oferta) e postas en servizo dentro dos 12 meses seguintes á formalización da solicitude. Non é aplicable a puntos de subministración (CUPS) con solicitudes presentadas con anterioridade ao 1 de abril de 2021.

As posibles prórrogas comunicaranse internamente e serán anunciadas na web de Nedgia www.nedgia.es

oferta de instalación de gas natural prorrogada

Solicita unha oferta personalizada

Enderezo

  Municipio non encontrado

  línea bg amarilla módulo

  Máis vantaxes para a túa comodidade

   

  Coñece as vantaxes de individualizar a calefacción ou a auga quente: controla o gasto do teu contador e a enerxía consumida de xeito independente, e colaborarás cun consumo eficiente da enerxía.

  Aforro e independencia da comunidade

  Ti decides cando acender e apagar a calefacción e a que temperatura. Co teu contador individual pagarás só pola enerxía consumida e poderás esquecer os posibles casos de impagamento por parte dalgún veciño.

  Pictograma para sala de caldeiras

  Máis espazo na comunidade

  Esquécete dos depósitos e a almacenaxe, xa que a enerxía sempre está dispoñible. A comunidade poderá reconverter o espazo antes destinado ao almacenamento do combustible e á sala de caldeiras.

  pictograma radiador, calefacción gas natural

  Benestar en todos os recantos da casa

  Goza de calefacción homoxénea en toda a casa e auga quente ao instante sempre que a necesites.

  Enerxía actualizada

   

  Cumprirás coa Directiva de eficiencia enerxética 2012/27/UE que obriga á contabilización individualizada do consumo.

  Aforro anual coa individualización

  Gráfico aforro coa descentralización de gas natural

  Todos os importes inclúen o 21% de IVE. Prezo do gas natural: TUR vixente incluíndo alugueiro de contador e canon IRC. Prezo do gasóleo: prezo liberalizado, calculado aplicando un desconto do 15% sobre o prezo do segmento residencial. Fonte: Estudo comparativo de Enerxías de Nedgia, febreiro 2020.

  Comodidad y confort con gas natural

  Fogar

  Instala gas natural no teu fogar e goza de todas as súas vantaxes.

  Fogar

  Negocio

  Máxima eficiencia para o teu negocio con gas natural.

  Negocio

  Teléfono icona Chámanos o 900 500 404!