Transforma agora a túa sala de caldeiras e benefíciate das súas vantaxes económicas

Axudas ata 14.000 €

Edificio vivendas

Transforma agora a túa sala de caldeiras e benefíciate das súas vantaxes económicas

Axudas ata 14.000 €

Edificio vivendas

contía máxima das axudas para o desenvolvemento do Plan Renove Privado virá determinada en función da potencia térmica nominal da nova instalación (Pn), de acordo coa seguinte táboa:

Potencia térmica nominalNº de viviendas por Comunidad (aprox)Importe de la aportación económica
30 kW3693 €
100 KW102.455 €
200 kW205.083 €
400 kW408.005 €
600 kW6010.292 €
800 kW8012.301 €
1.000 kW10014.127 €

Poderanse beneficiar aquelas comunidades de propietarios situadas no territorio da Comunidade de Madrid que transformen a súa actual sala de caldeiras a gas natural. As devanditas caldeiras deberán ser sempre de condensación e dar servizo a comunidades de propietarios ou predios de propiedade particular de dúas ou máis vivendas.

En calquera caso, as contías dos incentivos achegados por Nedgia Madrid, xunto con MRG e Redexis Gas, quedarán limitadas ao 20% do custo elixible (IVE non incluído), entendendo custo elixible como a suma de todas as partidas, a excepción da albanelaría e obra civil de todo tipo, orixinadas nas devanditas actuacións (IVE non incluído).

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de decembro de 2020.

Para máis información, accede a Plan Renove Privado de Salas de Caldeiras na Comunidade de Madrid 2020.