Número 1

Petición de solicitude

Número 2

Construción de instalacións

Número 3

Subministración de gas

Número 4

Xa tes gas

contratar gas natural

Pronto poderás gozar das vantaxes de gas natural no teu fogar ou local.

Icono documentos

Etapa 1

Petición de solicitude

Benvido a Nedgia.

• A túa solicitude será recibida e atendida por persoal especializado da zona onde se encontra a túa vivenda ou local.

Inmediatamente iniciaremos os trámites para que, o antes posible, teñas instalado o gas natural

• Para calquera dúbida ou cuestión, contacta coa Empresa Instaladora que xestiona a túa solicitude, que atenderá e responderá as túas preguntas

Icono servicio técnico

Etapa 2

Construción de instalacións

Unha vez aceptada a túa solicitude, hai que realizar:

A construción da acometida, instalación da canalización de gas en vía pública. (Só necesario se ao teu edificio non chega o gas natural).

Nedgia encárgase de todas as xestións:

Realizamos o proxecto técnico da acometida de gas para solicitar a licenza de obra necesaria.

Solicitamos de inmediato a licenza de obra de canalización en vía pública ao concello do teu municipio. O prazo de concesión de licenza depende do concello de cada localidade.

• Unha vez concedida a licenza, iniciamos as obras de canalización de gas (instalación das canalizacións) en vía pública ata o teu edificio.

instalación gas comunidade

A instalación de gas en zonas comúns da túa comunidade (instalación receptora común)1 (Só necesario se o teu edificio non dispón da instalación comunitaria de gas).

A túa empresa instaladora encargarase de realizar esta instalación co permiso da comunidade de propietarios.

A instalación de gas da túa vivenda ou local realizaraa a túa empresa instaladora:

Informarate das condicións, características e construirá a instalación de gas máis óptima para a túa vivenda, cumprindo os requisitos da normativa vixente.

• Realizará as probas pertinentes para comprobar e garantir o correcto funcionamento.

Emitirá os correspondentes certificados da instalación da túa vivenda.

(1) A instalación de gas, en zonas comúns da túa comunidade, está composta polas chaves e canalizacións necesarias para levar o gas dende a acometida da compañía distribuidora ata as instalacións de gas de cada vivenda da túa comunidade.

Icono llama gas

Etapa 3

Subministración de gas

Unha vez rematadas as instalacións no teu edificio, vivenda ou local:

  • Deberás contratar a subministración de gas cunha comercializadora (2) a través da túa empresa instaladora ou xestionándoo ti mesmo.
  • Dende a comercializadora coa que realizaras o contrato, chegaranos un aviso para a colocación do contador e a posta en servizo da túa instalación.

(2) Podes consultar a listaxe de empresas colaboradoras de gas natural na páxina web da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) na área de Enerxía / Consumidores / Gas Natural.

Un técnico concertará unha visita ao teu domicilio ou local:

Realizará a inspección e as probas da instalación de gas da túa vivenda ou local, e certificará que cumpren as normas de seguridade e as especificacións técnicas.

Instalará o contador de gas. Dende ese momento poderás gozar da subministración de gas no teu fogar ou local.

• Se instalaches novos aparellos de gas (caldeira, quentador, secadora…) debes avisar o servizo de asistencia técnica da marca correspondente para que os poña en funcionamento coa súa debida garantía.

Icono ducha

Etapa 4

Xa tes gas

Indicacións prácticas:

• Na túa primeira factura cargaranse os dereitos de alta e os de acometida na modalidade de pagamento que elixiras. Son conceptos e importes legalmente establecidos.

• Por normativa, é obrigatorio que a instalación de gas da túa vivenda pase a inspección periódica cada 5 anos, para garantir o aproveitamento óptimo da enerxía e a seguridade da instalación. Comunicarémoscho coa antelación suficiente cando chegue o momento de facela.

Se necesitas realizar algún cambio na instalación de gas da túa vivenda, consulta primeiro cunha empresa instaladora para que te informe.

Pautas para aforrar enerxía na túa casa ou local contribuíndo co medio ambiente:

• Utiliza illamento adecuado na túa vivenda.

• En ausencias prolongadas pecha a chave de paso do gas.

• Selecciona unha temperatura adecuada da calefacción.

Non tapes nin obstrúas os radiadores.

• Cando cociñes, utiliza recipientes adecuados para gas natural.

• Utiliza a cantidade de auga quente necesaria e a unha temperatura que che resulte cómoda.

• Pola túa seguridade e mellor rendemento, realiza as revisións periódicas da túa caldeira.

Instalar auga con gas natural. Billa e mans enxaboadas
calefacción a gas natural
Contacta con nosotros pictograma teléfono

Atención ao Cliente

900 100 252

Para informarte sobre a inspección periódica, lecturas do contador ou calquera outra cuestión relacionada coa subministración de gas (distribuidora de gas).

Nota: Para consultas relacionadas co contrato e facturas do consumo de gas debes dirixirte á túa comercializadora.