Coñece as condicións da oferta para o teu negocio

A quen vai dirixida?

 Negocios que queiran transformar a súa enerxía actual a gas natural.

 Aplicable a Andalucía e Comunidade Valenciana.

Cales son os requisitos mínimos da oferta?

 Potencia instalada superior a 60 kW e inferior a 80 kW.

 Para outras potencias, débese acreditar que o consumo actual para substituír é superior a 35.000 kWh/ano e inferior a 50.000 kWh/ano.

 Distancia á rede en servizo debe ser igual ou inferior a 6 metros.

 Período de permanencia de 24 meses dende a posta en servizo.

 Organismos públicos excluídos.

Cal é a achega para o cliente?

500 €

Como aplicala ao cliente?

O cliente deberá entregar á Empresa Instaladora unha copia asinada de:

 Condicións económicas da oferta.

 Solicitude de conexión á rede.

 Solicitude de acometida de gas natural.

 Comprobante de titularidade bancaria.

Como recibirá o cliente a achega?

O cliente recibirá a achega económica de Nedgia a través dunha transferencia bancaria nun período aproximado dun mes despois da posta en servizo subministración.

Cal é a vixencia?

A oferta é válida para solicitudes recibidas entre o 1 de outubro e o 31 de decembro de 2021 (ou o último día da prórroga, en caso de que se prorrogase a oferta) e postas en servizo dentro dos 3 meses seguintes á formalización da solicitude.

 

Non é aplicable a puntos de subministración (CUPS) con solicitudes presentadas con anterioridade ao 1 de outubro de 2021.

As posibles prórrogas comunicaranse internamente e serán anunciadas na web de Nedgia www.nedgia.es.

oferta de instalación de gas natural prorrogada

Condicións económicas

Descarga o documento de condicións económicas da oferta en función da comunidade autónoma á que pertence a comunidade de propietarios:

Comunidade autónoma
Andalucía
Comunidad Valenciana

Solicitude de conexión a rede (SCR)

Descarga o documento de Solicitude de conexión a rede e, se tes calquera dúbida, descarga a Guía para cubrir o SCR.

Teléfono icona Chámanos o 900 500 404!