Regalámosche 150 € + 150 € de subvención se instalas gas natural para a auga quente

Tengo gas natural en mi edificio, pero no en mi casa

Se o gas natural chega ao teu edificio, pero non ata a túa vivenda, non deixes pasar esta oportunidade para comezar a gozar de duchas con auga quente sen interrupcións.

Solicitar instalación de gas natural
Oferta o financiación instalación gas natural para agua caliente

Condicións da oferta

A quen vai dirixida?

 

 A futuros clientes que viven en pisos dentro dunha comunidade de veciños que dispón de gas natural, pero que non o teñen instalado no seu fogar.

 O predio debe estar situado en zona de distribución de Nedgia.

 Aplicable a todas as distribuidoras agás Aragón.

Cales son os requisitos da oferta?

 Realizar unha nova instalación de gas natural para a auga quente sanitaria.

 Que a túa vivenda non tivese subministración de gas natural nos últimos 3 anos.

 Que no momento de concesión da Licenza de Primeira Ocupación (LPO) non tivesen instalación receptora de gas natural.

 Contratación con peaxes de acceso RL.1 

 Permanencia mínima de 24 meses dende a posta en servizo. 

Cal é a achega para o cliente?

 A achega económica da oferta é de

Regalo de

150 €

+

150 €

de subvención 

 

Como solicitar a oferta?

Deberás entregar á túa empresa instaladora unha copia da seguinte documentación cuberta e asinada:

 Condicións económicas da oferta.

 Comprobante de titularidade bancaria.

Como recibirá o cliente a achega?

 Recibirás a achega económica a través dunha transferencia bancaria nun período aproximado dun mes despois da posta en servizo.

 No caso de contratación por canles dixitais ou telefónicas de Nedgia, os 150 € de subvención serán descontados do presuposto da instalación que realiza a empresa colaboradora.

 

Cal é a vixencia?

Válida para solicitudes recibidas entre o 15 de setembro e o 15 de novembro de 2021.

Solicitudes han de ser postas en servizo dentro dos 2 meses seguintes á formalización da solicitude.

As posibles prórrogas comunicaranse neste espazo web www.nedgia.es 

Se necesitas un instalador de gas natural,
selecciona a comunidade autónoma
e provincia.

 

Cargando

Documentos adicionais

Condicións económicas contratación

Descarga o documento de condicións económicas da oferta en función da comunidade autónoma á que pertence a comunidade de propietarios: