As empresas distribuidoras de gas son as compañías dedicadas ao transporte da enerxía ata os puntos de subministración de cada usuario. En España a distribución de gas natural é un mercado regulado e, ademais de Nedgia, existen diferentes distribuidoras de gas segundo a zona xeográfica na que te atopes.

Redexis gas opera en dez comunidades autónomas, sendo a segunda compañía con máis quilómetros de redes de distribución de gas natural en España. Teñen presenza en 32 provincias e 607 concellos con autorización. Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castela a Mancha, Castela e León, Cataluña, Comunidade Valenciana, Madrid e Murcia.

Redexis gas

Nortegas é a terceira compañía a nivel nacional no negocio da distribución do gas natural nas comunidades do País Vasco, Asturias e Cantabria.

Contan con máis de 8.100 quilómetros de rede de distribución e 383 concellos autorizados.

Nortegas

Madrileña Red de Gas é a terceira maior compañía de distribución de gas en España por número de puntos de subministración, conta con un total de 898.000.

Na actualidade distribúe gas en 59 concellos da Comunidade de Madrid, incluído o municipio de Madrid capital, con 5.533 quilómetros de redes de distribución.

Madrileña Red de Gas

Gas Extremadura é unha empresa estremeña, pertencente ao Grupo CL Industrial, cuxo obxecto social é a distribución de gas natural por canalización.

Con 17 concellos autorizados e 90.000 puntos de subministración, a súa rede de distribución é de 778 quilómetros.

Gas Extremadura