Experiencias con gas natural vehicular

vehiculo_taxi gas natural

Taxi híbrido transformado a gas natural comprimido

Beneficios económicos

4.000€/ano

por taxi híbrido

50 %

aforro económico en combustible

Amortización

do cambio dentro do primeiro ano

Beneficios medioambientais

-15%

emisións NOx

-95%

partículas PM10

-30%

emisións CO2

-50%

redución do ruído

vehiculo_empresa_distribucion

Empresa de distribución

Beneficios económicos

1.000€/ano

por furgoneta

-30%

aforro económico en combustible

Amortización

do cambio antes do segundo ano

Beneficios medioambientais

-80%

emisións NOx

-95%

partículas PM10

-25%

emisións de CO2

-50%

emisión de ruído

vehiculo_transportista_internacional a gas natural

Empresa transportista internacional

Frota: 25 camións pesados transformados a gas natural

Recorrido aproximado: 2.500.000 km/ano

Beneficios económicos

25%

aforro económico en combustible

Beneficios medioambientais

-85%

emisións NOx

-25%

aforro económico en combustible

-95%

partículas PM10

-50%

emisión de ruído

vehículo_autobuses a gas natural

Frota de autobuses

Produto: gas natural comprimido GNC

Número de autobuses: 400

Consumo enerxético de autobuses urbanos: 170 GWh/ano

Beneficios económicos

30%

aforro económico

Beneficios medioambientais

-85%

emisións de NOx equivalente a 58 toneladas de NOx

-15%

emisións de CO2 equivalentes a 2.500 toneladas de CO2

5 toneladas

en redución de partículas en suspensión

-50%

redución de ruído