Servicios a la instalacion

Drets d’alta

En què consisteix el dret d’alta? Quines tarifes regulen aquest dret?

Els drets d’alta són la contraprestació econòmica que perceben les empreses distribuïdores de gas natural, quan un usuari nou contracta el servei de subministrament de gas canalitzat. L’empresa distribuïdora inspeccionarà la instal·lació receptora, una vegada rebut el butlletí de l’instal·lador autoritzat i procedirà, si s’escau, a instal·lar i precintar l’equip de mesura de l’usuari.

Els drets d’alta s’apliquen a nous subministraments i a l’ampliació dels ja existents i s’inclouen en aquests drets els serveis de connexió i verificació de les instal·lacions.

Peatges (€)RL.1RL.2RL.3RL.4RL.5RL.6RL.7Resto TF + X·QdResto TF + X*QdMáximo resto de tarifas
(consum anual kWh)≤5.000>5.000
≤15.000
>15.000
≤50.000
>50.000
≤300.000
>300.000
≤1.500.000
>1.500.000
≤5.000.000
>5.000.000
≤8.000.000
Catalunya63,5163,5163,51101,27101,27101,27101,27101,300,08608,06
Cegas75,1875,1875,18124,27124,27124,27124,27126,630,80719,70
Madrid75,4075,4075,40112,79112,79112,79112,79107,490,10724,27
Andalusia59,5062,8362,8380,2888,8288,8288,8288,820,13527,06
Castella la Manxa70,2172,4272,42104,23106,82106,82106,82108,000,08636,00
Castella Lleó66,8969,5969,5998,8698,8698,8698,8698,860,09594,61
Galícia88,3488,3488,34125,44125,44125,44125,44125,440,11641,57
Navarra77,2787,6587,65115,33115,33115,33115,33115,330,09702,75
Rioja71,5471,5471,54118,65118,65118,65118,65111,520,08631,68
País Basc86,1986,1986,19129,32129,32129,32129,32120,850,09719,85
Aragó86,6691,6391,63117,04117,04117,04117,04117,041,01686,60
Balears80,5785,1885,18108,76108,76108,76108,76108,760,09662,92
Asturies92,8498,1598,15125,32125,32125,32125,32125,360,10763,84
Extremadura **73,1473,1473,14102,46129,85129,85129,85331,930,00697,13

(*) IVA no inclòs

(**)  Los derechos de alta grupo 1 y 2 en Extremadura son fijos, únicamente los consumos interrumpibles se calcula con DA=114,06+0,08·Qd (máximo 697,13)

Drets de connexió de servei

En què consisteix el dret de presa? Quines tarifes regulen aquest dret?

Els drets de presa són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per la realització del conjunt d’instal·lacions i/o operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament de gas o per a l’ampliació de la capacitat d’un de ja existent.

Peatges (€)RL.1RL.2RL.3RL.4RL.5RL.6RL.7Coeficiente derechos acometida solicitante C*(L-6)
(consum anual kWh)≤5.000>5.000
≤15.000
>15.000
≤50.000
>50.000
≤300.000
>300.000
≤1.500.000
>1.500.000
≤5.000.000
>5.000.000
≤8.000.000
Preus106,34106,34244,40488,83488,83488,83488,83104,20

(*) IVA no inclòs

Lloguer de comptadors

Nedgia posa a disposició dels clients de la comercialitzadora, en règim de lloguer, els comptadors que s’indiquen a les taules de preus següents:

Nedgia posa a disposició dels consumidors amb peatges del grup 3 els comptadors que s’esmenten a les taules següents (segons l’Ordre IET/2445/2014, de 19/12/2014, annex III per a pressions de subministrament ≤ 4 bar):

Tenim disponibles més comptadors de pistons i turbina d’altres calibres en PN 16 i dinàmica 1:20. Consulteu a: sgestiont@nedgia.es

Tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinàmica: 1:160. Pressió màxima: 0,5 bar

TipusCalibre(G) Qmax m3h Rosca (")Dist. Boques (mm)Preu Ordre IET/2445/2014 de 19/12/2014   Annex III (Psum ≤ 4 bar) Grup 3
 Membrana 4 6 7/8"1600,70
 Membrana 6 10 1 1/4"250 0,74
 Membrana 16 25 2"250 5,87
 Membrana 16 25 2"280 5,87

Tipus: Pistons Dinàmica: 1:20. Pressió nominal: 16 bar Brides: Fixes, s/DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència

TipusCalibre(G)Qmax m3h         DN                  Dist.Boques(mm)Preu Ordre IET/2445/2014 de 19/12/2014   Annex III (Psum ≤ 4 bar) Grup 3
Pistons  16  25 50  171   5,87 

(*) IVA no inclòs