Servicios a la instalacion

Drets d’alta

En què consisteix el dret d’alta? Quines tarifes regulen aquest dret?

Els drets d’alta són la contraprestació econòmica que perceben les empreses distribuïdores de gas natural, quan un usuari nou contracta el servei de subministrament de gas canalitzat. L’empresa distribuïdora inspeccionarà la instal·lació receptora, una vegada rebut el butlletí de l’instal·lador autoritzat i procedirà, si s’escau, a instal·lar i precintar l’equip de mesura de l’usuari.

Els drets d’alta s’apliquen a nous subministraments i a l’ampliació dels ja existents i s’inclouen en aquests drets els serveis de connexió i verificació de les instal·lacions.

Tarifes3.13.23.33.4
Catalunya76,8576,85122,54122,54
Cegas90,9790,97150,37150,37
Madrid91,2391,23136,48136,48
Andalusia7276,0297,14107,47
Castella la Manxa84,9587,63126,12129,25
Castella Lleó80,9484,2119,62119,62
Galícia106,89106,89151,79151,79
Navarra93,5106,06139,55139,55
Rioja86,5686,56143,57143,57
País Basc104,29104,29156,47156,47
Aragó104,86110,87141,62141,62
Extremadura88,50  88,50123,98 157,12

(*) Aquests preus inclouen un 21% d’IVA

Drets de connexió de servei

En què consisteix el dret de presa? Quines tarifes regulen aquest dret?

Els drets de presa són la contraprestació econòmica que cobren les empreses distribuïdores de gas per la realització del conjunt d’instal·lacions i/o operacions necessàries per atendre un nou punt de subministrament de gas o per a l’ampliació de la capacitat d’un de ja existent.

Tarifes (€)3.13.23.23.33.4
(consum anual)<5.000 kWh>5.000 <15.000>15.000<50.000>50.000<100.000>100.000
Preus128,67128,67295,72591,48591,48

(*) Aquests preus inclouen un 21% d’IVA

Lloguer de comptadors

Nedgia posa a disposició dels clients de la comercialitzadora, en règim de lloguer, els comptadors que s’indiquen a les taules de preus següents:

Nedgia posa a disposició dels consumidors amb peatges del grup 3 els comptadors que s’esmenten a les taules següents (segons l’Ordre IET/2445/2014, de 19/12/2014, annex III per a pressions de subministrament ≤ 4 bar):

Tenim disponibles més comptadors de pistons i turbina d’altres calibres en PN 16 i dinàmica 1:20. Consulteu a: sgestiont@nedgia.es

Tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006. Dinàmica: 1:160. Pressió màxima: 0,5 bar

TipusCalibre(G) Qmax m3h Rosca (")Dist. Boques (mm)Preu Ordre IET/2445/2014 de 19/12/2014   Annex III (Psum ≤ 4 bar) Grup 3
 Membrana 4 6 7/8"1600,70
 Membrana 6 10 1 1/4"250 0,74
 Membrana 16 25 2"250 5,87
 Membrana 16 25 2"280 5,87

Tipus: Pistons Dinàmica: 1:20. Pressió nominal: 16 bar Brides: Fixes, s/DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència

TipusCalibre(G)Qmax m3h         DN                  Dist.Boques(mm)Preu Ordre IET/2445/2014 de 19/12/2014   Annex III (Psum ≤ 4 bar) Grup 3
Pistons  16  25 50  171   5,87 

(*) Aquests preus inclouen un 21% d’IVA