Des de fa dos anys, la nostra companyia ha estat gestant un projecte de transformació integral del seu web que ara veu la llum com el primer portal de Naturgy. La prioritat ha estat l’acostament a l’usuari des de totes les perspectives. Per aconseguir-ho, s’han treballat les línies següents:

  • El procés de conceptualització i disseny ha tingut en compte la metodologia anomenada disseny centrat en l’usuari, i ha estat validat amb usuaris finals a través de proves d’assaig real.
  • S’ha procurat l’accés de totes les persones, independentment de les seves condicions tant d’entorn (soroll, navegadors antics, connexions lentes…), com físiques (deficiències visuals, auditives, motrius, de llenguatge o relacionades amb l’envelliment).
  • Tecnològicament, s’ha desenvolupat garantint el compliment de les normes UNEIX i del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell intermedi (AA).
  • La capa de presentació s’ha basat en les recomanacions del W3C sobre els fulls d’estil en cascada, Nivell 2 (CSS2), i s’ha emprat l’estàndard recomanat en l’ús de codi HTML per la qual cosa, seguint les recomanacions, s’utilitza XHTML 1.0 Strict.

Amb tot això, s’han aconseguit els avantatges següents:

  • Codi HTML i fulls d’estil ajustats per garantir la correcta visualització i que permeten que el nostre web s’adapti als diversos dispositius. D’aquesta manera, s’aconsegueix un accés a la informació gairebé universal.
  • A més, les mides de les fonts han estat definides amb unitats relatives perquè es puguin ampliar o disminuir des del navegador.
  • Navegació amb fulls d’estil activats o sense, a més de navegació amb JS activat o sense.

Gràcies a aquestes millores, els usuaris podran accedir al nostre contingut de manera universal.

Respecte a les funcionalitats ofertes, cal diferenciar tres casuístiques:

  • Les funcionalitats sense integració amb altres sistemes, que han estat desenvolupades en aquest projecte seguint les pautes indicades en les normes d’accessibilitat.
  • Les funcionalitats integrades amb altres sistemes: la complexitat tècnica d’integració amb aquests serveis n’ha impossibilitat el desenvolupament. En aquest sentit, Naturgy es compromet a seguir treballant per aconseguir que totes les seves aplicacions siguin totalment accessibles.
  • Les funcionalitats de tercers: el nostre compromís amb l’accessibilitat es fa extensible a totes les empreses col·laboradores amb què treballem. Per tant, se’ls ha sol·licitat a totes el seu compromís en la gestió per garantir l’accessibilitat de les seves aplicacions.