Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas APP YoLeoGas Les denúncies rebudes seran tractades de manera anònima i confidencial.
Denúncia d’irregularitats
La manipulació irregular de les instal·lacions de gas constitueix, segons els casos, un delicte o falta recollit al Codi penal (articles 255 i 623) que posa en greu risc la integritat física de les persones (tant de qui la fa com de qui hi conviu i dels seus veïns) i dels béns.
Imagen denuncia de irregularidades

El frau, a més, representa un acte d'insolidaritat, ja que l'energia que el defraudador sostreu al sistema recau sobre el conjunt dels clients que sí que compleixen les seves obligacions.

El Reial decret 1434/2002, a l'article 62, indica que es considerarà que hi ha frau quan es produeixi alguna acció o omissió tendent a modificar o impedir el mesurament del subministrament contractat en perjudici del distribuïdor o comercialitzador. L'article 56 del Reial decret esmentat habilita les empreses distribuïdores a interrompre el subministrament quan detecten situacions anòmales a les instal·lacions o als equips de mesura.

Com denunciar una manipulació a les instal·lacions de gas natural?

Les denúncies sobre manipulacions a la xarxa, a les instal·lacions de gas natural o als aparells de mesurament són importants perquè ajuden a mantenir la seguretat i la integritat del sistema i prevenen accidents. Pots posar en coneixement de la distribuïdora aquestes denúncies mitjançant el formulari següent:

Tens més preguntes?

Enviaràs una denúncia de frau a les instal·lacions de gas natural. Si el que vols és plantejar una incidència relacionada amb altres processos, com ara lectures, inspecció periòdica, altes, etcètera, si us plau posa’t en contacte amb el nostre departament d’atenció al client al telèfon 900 100 252.

  * Campos obligatorios
  Facilita el CUPS o la Dirección donde posiblemente se está produciendo una situación de irregularidad:

  ES


  Máx: 2000 caracteres.

  Puedes adjuntar un archivo con un tamaño máximo de 3Mb.

  Le informamos que en caso de facilitar algún dato de carácter personal a través de este formulario web, los mismos serán tratados por la entidad distribuidora de gas titular de la red a la que está asociada su denuncia, tal y como se describe en nuestra Política de Privacidad. Dicha entidad actuará como responsable del tratamiento con la finalidad de detectar, gestionar e investigar fraudes e irregularidades.

  Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, limitar y oponerse al tratamiento, a la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas tal y como se describe en nuestra Política de Privacidad, donde encontrará información adicional y detallada sobre Protección de Datos.