Inspección de gas natural. Técnico y clienta con mascarillas APP YoLeoGas Les denúncies rebudes seran tractades de manera anònima i confidencial.
Denúncia d’irregularitats
La manipulació irregular de les instal·lacions de gas constitueix, segons els casos, un delicte o falta recollit al Codi penal (articles 255 i 623) que posa en greu risc la integritat física de les persones (tant de qui la fa com de qui hi conviu i dels seus veïns) i dels béns.
Imagen denuncia de irregularidades

El frau, a més, representa un acte d’insolidaritat, ja que l’energia que el defraudador sostreu al sistema recau sobre el conjunt dels clients que sí que compleixen les seves obligacions.

El Reial decret 1434/2002, a l’article 62, indica que es considerarà que hi ha frau quan es produeixi alguna acció o omissió tendent a modificar o impedir el mesurament del subministrament contractat en perjudici del distribuïdor o comercialitzador. L’article 56 del Reial decret esmentat habilita les empreses distribuïdores a interrompre el subministrament quan detecten situacions anòmales a les instal·lacions o als equips de mesura.

Com denunciar una manipulació a les instal·lacions de gas natural?

Les denúncies sobre manipulacions a la xarxa, a les instal·lacions de gas natural o als aparells de mesurament són importants perquè ajuden a mantenir la seguretat i la integritat del sistema i prevenen accidents. Pots posar en coneixement de la distribuïdora aquestes denúncies mitjançant el formulari següent:

Tens més preguntes?

Enviaràs una denúncia de frau a les instal·lacions de gas natural. Si el que vols és plantejar una incidència relacionada amb altres processos, com ara lectures, inspecció periòdica, altes, etcètera, si us plau posa’t en contacte amb el nostre departament d’atenció al client al telèfon 900 100 252.

  * Camps obligatoris
  Facilita el CUPS o l'adreça on possiblement s'està produint una situació d'irregularitat:

  ES


  Màx.: 2.000 caràcters.

  Pots adjuntar un arxiu amb una mida màxima de 3 MB.

  Us informem que en cas de facilitar alguna dada de caràcter personal a través d’aquest formulari web, les tractarà l’entitat distribuïdora de gas titular de la xarxa a la qual hi ha associada la vostra denúncia, tal com es descriu en la nostra política de privacitat. Aquesta entitat actuarà com a responsable del tractament amb la finalitat de detectar, gestionar i investigar fraus i irregularitats.

  Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com a limitar i oposar-vos al tractament, a la portabilitat de les vostres dades, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, tal com es descriu a la nostra política de privacitat, on trobareu informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

  Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la política de privacitat de Google i s'apliquen els següents tèrmins de servei.