Nou procés de certificació d’inspecció periòdica

Gestions online

Ets una empresa instal·ladora?

Si ets una empresa instal·ladora i vols registrar una inspecció periòdica, accedeix des d’aquí per sol·licitar el teu usuari d’accés o entrar al formulari:
Registre i accés al formulari

Com em puc registrar amb el formulari?

Et guiem pel procés de registre.

Baixa’n la guia en PDF

O vols notificar una inspecció periòdica d’una instal·lació subministrada des d’una xarxa canalitzada de gas liquat del petroli (GLP)?

Enviar correu electrònic

Per notificar una inspecció periòdica d’una instal·lació subministrada des d’una xarxa canalitzada de gas liquat del petroli (GLP):

Envia un correu a: inspeccionperiodicaGLP@gasnaturalfenosa.com

Recorda que, en aquest correu, és imprescindible indicar-hi totes aquestes dades:

 • Adreça completa del punt de subministrament (província, municipi, adreça, número, annex, planta, porta, etc.)
 • Codi empresa
 • NIF/NIE
 • Nom empresa
 • Adreça completa de l’empresa instal·ladora (província, municipi, adreça, número, annex, planta, porta, etc.)
 • Codi instal·lador
 • NIF/NIE de l’instal·lador
 • Nom de l’instal·lador
 • Adreça electrònica de l’instal·lador
 • Resultat de la inspecció
 • Potència útil nominal
 • Situació del subministrament
 • Data de la inspecció
 • Import de la inspecció periòdica, IVA inclòs
 • Número de compte bancari (codi IBAN complet)
 • Observacions

També és imprescindible adjuntar una còpia dels documents del certificat de la inspecció periòdica feta i de la factura expedida, sense els quals no es podrà tramitar la inspecció.

inspecció periòdica

Truca gratis al

Contacte telefònic

900 100 252

Documentació accessible

Nou reglament

 

D’acord amb la legislació vigent, el nou RD 984/2015, del 30 d’octubre, que trobareu al nostre web, la inspecció periòdica s’ha de fer cada 5 anys, i és la distribuïdora (Nedgia) qui ho notificarà amb una carta als clients. També els comunicarà la possibilitat d’escollir una empresa instal·ladora de gas habilitada per fer la inspecció de la instal·lació.

Si el client vol fer la inspecció amb una empresa instal·ladora, disposarà del termini indicat a la carta per contactar amb l’instal·lador,que és el responsable de notificar a Nedgia que s’ha fet la inspecció, així com el seu resultat.

La reglamentació especifica que les empreses distribuïdores hauran de comunicar als usuaris connectats a la seva xarxa, amb una antelació mínima de tres mesos, la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores comunes i/o de les instal·lacions individuals dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes. Si, un cop transcorregut el termini, Nedgia no ha rebut el certificat corresponent de la inspecció, es considerarà que el client no ha fet la inspecció amb una empresa instal·ladora i, per tant, la inspecció de la instal·lació la durà a terme la distribuïdora.

Reial decret 984/2015