Coneix les mesures d’actuació del tècnic durant les visites.
Protocol d’actuació Inspecció periòdica

Revisió del gas del teu habitatge i/o comunitat, obligatòria per llei, cada cinc anys.


Protocol d’actuació

Durant els treballs d’inspecció es duran a terme proves de combustió dels aparells de producció d’aigua calenta sanitària, i és necessari que aquests funcionin a la màxima potència, per la qual cosa hi haurà un cert consum d’aigua que podries aprofitar per a altres usos.

Coneix el protocol d’actuació dels nostres tècnics per dur a terme la inspecció amb total seguretat per a tothom.

Limpieza previa del material a utilizar

Neteja prèvia del material que s’ha d’utilitzar

Nedgia - Visitas de inspección - Limpieza de manos

Neteja prèvia de mans amb gel desinfectant

Nedgia - Visitas de inspección - Uso de mascarilla y protección ocular

Ús de màscara i protecció ocular

Nedgia - Visitas de inspección - Guantes

Ús de guants

Nedgia - Visitas de inspección - Acreditación de los técnicos

Presentació de l’acreditació de Nedgia

Nedgia - Visitas de inspección - Mayores de 18

La visita només la podrà fer si a l’habitatge hi ha un adult

Nedgia - Visitas de inspección - Distancia social

Distanciament social recomanat

Nedgia - Visitas de inspección -

Et preguntarà on deixa el material

Nedgia - Visitas de inspección - dejará todo como estaba

Ho deixarem tot com estava

Nedgia - Visitas de inspección -

Explicació dels documents per signar i lliurament de còpies

Nedgia - Visitas de inspección -

Respondrà a totes les teves preguntes

Nedgia - Visitas de inspección -

Et dirà quan serà la pròxima visita

Consulta aquí el RD 984/2015 (pàgines: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), pel qual es regula el mercat organitzat de gas i l’accés a tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural