Revisión inspección periódica

Coneix els procediments específics d’algunes comunitats autònomes

Avís important sobre la inspecció periòdica en algunes comunitats autònomes.

Inspecció periòdica Madrid
Inspecció periòdica Castella i Lleó

Protocol d’actuació

Durant els treballs d’inspecció es faran proves de combustió dels aparells de producció d’aigua calenta sanitària, i és necessari que aquests funcionin a la màxima potència, per la qual cosa hi haurà un cert consum d’aigua que podries aprofitar per a altres usos.

Coneix el protocol d’actuació dels nostres tècnics per dur a terme la inspecció amb total seguretat per a tothom.

tarjeta de identificación nedgia

Presentació de l’acreditació de Nedgia

presencia de un adulto en el domicilio

La visita només la podrà fer si a l’habitatge hi ha un adult

el técnico preguntará dónde deja el material

Et preguntarà on deixa el material

Limpiaremos y dejaremos todo como estaba antes de la visita

Ho deixarem tot com estava

explicación de los documentos a firmar

Explicació dels documents per signar i lliurament de còpies

el técnico dará respuesta a todas tus preguntas

Respondrà a totes les teves preguntes

visita de inspección programada

Et dirà quan serà la pròxima visita

Consulta aquí el RD 984/2015 (pàgines: 103546-103548; 103551; 103563 -103567), pel qual es regula el mercat organitzat de gas i l’accés a tercers a les instaŀlacions del sistema de gas natural