Si es requereix la instal·lació temporal d’un comptador per verificació, avaria, etc. del que tingui en propietat, Nedgia posa a la seva disposició, per un període màxim de 6 mesos, els comptadors que s’esmenten a la taula de preus següent.

Si vols obtenir-ne més informació, consulta: umedicion@nedgia.es

Comptadors tipus: Membrana segons UNE-EN 1359:1999 / 2006; dinàmica: 1:160. Pressió máxima: 0,5 bar

Modelpreu €/mes iva inclòs
G-16160,90
G-25163,86
G-40183,05
G-65197,81
G-100225,87

Comptadors de turbina – Tipus: Turbina segons UNE-EN 12261:2003; dinàmica: 1:20. Pressió màxima: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència

Modelpreu €/mes
G-65 DN 50191,91
G-100 DN 80193,39
G-160 DN 80193,39
G-160 DN 100199,32
G-250 DN 80215,52
G-250 DN 100221,44
G-400 DN 100224,39
G-400 DN 150245,05
G-650 DN 150245,05
G-650 DN 200492,68
G-1000 DN 150245,05
G-1000 DN 200305,58
G-1600 DN 200499,52
G-1600 DN 250508,07
G-2500 DN 250445,81

Comptadors tipus: Pistons segons UNE-EN 12480:2003; dinàmica: 1:20. Pressió màxima: 16 bar Brides: Fixes, segons DIN PN 16 Emissor: Baixa freqüència

Modelpreu €/mes
G-16181,58
G-25184,53
G-40186,00
G-65187,48
G-100196,33
G-160221,44
G-250248,01

Els preus indicats inclouen un 21% d’IVA. Els preus no inclouen els treballs d’instal·lació i retirada del comptador de cessió. Aquests treballs els ha de fer un instal·lador autoritzat.