Avís

Com a conseqüència de la difusió dels esborranys de la Circular sobre el nou marc retributiu del sector, publicats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Nedgia, aplicant criteris de prudència, ha decidit suspendre de manera temporal la seva activitat comercial destinada a captar nous punts de subministrament.

Per aquesta raó, les sol·licituds que s’hagin registrat fins al 10 de setembre per part d’empreses adherides o que haguessin sol·licitat la seva adhesió a la nostra oferta pública –actualment en suspensió– abans del 10 de juliol, donaran lloc a la contraprestació econòmica prevista en concepte de gestió, col·laboració comercial o campanya segmentada. Passada aquesta data, cap sol·licitud no rebrà cap aportació econòmica.

L’Àrea Privada de Col·laboradors només roman activa per tramitar les sol·licituds de connexió a la xarxa, pujar els certificats de les instal·lacions realitzades dels nous punts de subministrament, i també per consultar l’estat de les dues activitats.

Com tramitar una sol·licitud?

Tramitar sol·licituds

Tramitar certificats d’instal·lació

Estat de sol·licituds i certificats

Inspecció periòdica