Regasificadora Saggas a Sagunt (València)

Prestació del Servei de Gestió de Descàrregas de gas i Transport de GNL per part de les Distribuïdores de gas natural del grup Nedgia

La prestació del servei es concreta en les activitats següents:

  • Gestió del transport de GNL des de la planta de regasificació fins a la planta satèl·lit
  • Gestió i logística de descàrregues de GNL en planta satèl·lit
  • Coordinació, programació i operació del servei