Quiero gas natural Prestació del Servei de Gestió de Descàrregues i Transport de GNL per part de les distribuïdores de gas natural del grup Nedgia. Servei de descàrrega a plantes GNL

La prestació del servei es concreta en les activitats següents:

 

Pictograma flama gas natural

Gestió del transport de GNL des de la planta de regasificació fins a la planta satèl·lit

 

Indústria energètica

Gestió i logística de descàrregues de GNL en planta satèl·lit

 

Pictograma comunicació

Coordinació, programació i operació del servei

 

Documentació que es pot baixar