Som la companyia del grup Naturgy, líder en l’activitat de distribució de gas natural a Espanya

Subministrem aquesta energia al 70% dels consumidors i operem en 11 comunitats autònomes a través de les nostres diferents companyies distribuïdores

operarios tubería gas natural

Dades d’interès

Pictograma versatilidad

55.522 km

de xarxes de gas natural

pictograma localización

5,4 M

de punts de subministrament

pictograma coche

18,2 GWh

gas renovable vehiculat

pictograma edificios

1.150

municipis

Personas grupo

900 

empleats distribuïts a tot el territori

25

incorporacions de talent jove el 2021

85%

compres adjudicades a proveïdors locals

< 6.000 hores

formació en transformació i digitalització