Com a companyia distribuïdora, som els responsables del desenvolupament, operació i manteniment dels més de 53.800 quilòmetres de xarxes de gas natural a les quals estan connectats més de 5,4 milions de punts de subministrament a gairebé 1.150 municipis, i pels quals circula el gas natural que els consumidors finals contracten amb les empreses comercialitzadores.

 

Aquestes són les activitats principals que duem a terme:

Connexió de servei

Comptadors a sala de comunitat

La posada en servei de les instal·lacions individuals de gas, propietat dels consumidors, connectats a les xarxes de distribució, a petició de la seva comercialitzadora.

Lectura del comptador

Lectura de comptador amb aparell mesurador

La lectura dels comptadors, que es fa bimestralment per a consumidors domèstics i petits comercials, i mensualment per a indústries i grans clients.

Inspecció periòdica

Inspecció tècnica gas

La inspecció periòdica de les instal·lacions dels consumidors connectats a les seves xarxes i que es fa cada cinc anys.

Atenció d’avisos

Revisió caldera gas

L’atenció dels avisos d’Urgències de Seguretat a les instal·lacions individuals dels consumidors connectats a la seva xarxa.

A més, duem a terme altres operacions a les instal·lacions dels consumidors i que es porten a terme a petició del seu comercialitzador, com ara la verificació del comptador, el tancament de la instal·lació previ a una reforma o altres serveis.