Des de Nedgia col·laborem i pertanyem a entitats i associacions gasistes que treballen per a promoure l’ús del gas natural i renovable, tant en l’àmbit nacional com internacional. Totes tenen en comú objectius com la sostenibilitat i el desenvolupament del mercat de gas per a un futur millor.

Descobreix el que fem junts!

Associacions nacionals

Associació que reuneix les empreses del sector gasista espanyol i que està compromesa amb el compliment de l’Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible i els objectius d’energia i clima de la Unió Europea. Promou l’ús del gas pels seus avantatges energètics i de reducció d’emissions, i impulsa la cooperació de tots els agents implicats per accelerar la transició energètica, buscant l’equilibri entre la cura del medi ambient i la garantia de subministrament, el creixement de l’economia i el benestar dels consumidors.

Sedigas

Associació que reuneix les empreses del sector gasista espanyol i que està compromesa amb el compliment de l’Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible i els objectius d’energia i clima de la Unió Europea. Promou l’ús del gas pels seus avantatges energètics i de reducció d’emissions, i impulsa la cooperació de tots els agents implicats per accelerar la transició energètica, buscant l’equilibri entre la cura del medi ambient i la garantia de subministrament, el creixement de l’economia i el benestar dels consumidors.

Sedigas

És l’associació que fomenta, a la península Ibèrica (Espanya i Portugal), l’ús del gas natural i renovable en la mobilitat, tant terrestre com marítima. Té socis de diversos sectors com energia, automoció, enginyeria, transport de mercaderies i de viatgers, ports, navilieres, drassanes, universitats i administracions, entre d’altres.

Gasnam

És l’associació que fomenta, a la península Ibèrica (Espanya i Portugal), l’ús del gas natural i renovable en la mobilitat, tant terrestre com marítima. Té socis de diversos sectors com energia, automoció, enginyeria, transport de mercaderies i de viatgers, ports, navilieres, drassanes, universitats i administracions, entre d’altres.

Gasnam

L’Associació Espanyola de Biogàs representa, promou i divulga els gasos renovables, l’economia circular, la gestió i la valoració dels residus orgànics i l’agroecologia i ramaderia sostenible, entre altres assumptes, per la seva aportació a la reducció d’emissions, la generació d’energia renovable, la producció de bioproductes i el foment de l’economia local. A més, actua de plataforma de comunicació i col·laboració entre els actors del sector a escala nacional i internacional.
AEBIG

L’Associació Espanyola de Biogàs representa, promou i divulga els gasos renovables, l’economia circular, la gestió i la valoració dels residus orgànics i l’agroecologia i ramaderia sostenible, entre altres assumptes, per la seva aportació a la reducció d’emissions, la generació d’energia renovable, la producció de bioproductes i el foment de l’economia local. A més, actua de plataforma de comunicació i col·laboració entre els actors del sector a escala nacional i internacional.
AEBIG

Associacions internacionals

El Consorci Europeu ECO-GATE, liderat per Nedgia, té per objectiu desenvolupar el mercat del gas natural convencional i renovable per al sector de la mobilitat al llarg del corredor atlàntic i la seva interconnexió amb el corredor Rin-Danubi, així com al llarg del corredor mediterrani espanyol. ECO-GATE utilitza les noves tecnologies i aplica solucions innovadores per fer possible el desplegament ràpid i massiu d’aquest combustible alternatiu gràcies a una reducció significativa del cost unitari i a una millor comprensió i més coneixement de les necessitats dels clients.

Eco-gate

El Consorci Europeu ECO-GATE, liderat per Nedgia, té per objectiu desenvolupar el mercat del gas natural convencional i renovable per al sector de la mobilitat al llarg del corredor atlàntic i la seva interconnexió amb el corredor Rin-Danubi, així com al llarg del corredor mediterrani espanyol. ECO-GATE utilitza les noves tecnologies i aplica solucions innovadores per fer possible el desplegament ràpid i massiu d’aquest combustible alternatiu gràcies a una reducció significativa del cost unitari i a una millor comprensió i més coneixement de les necessitats dels clients.

Eco-gate

Mapa Europa presencia GD4S

Gas Distributors 4 Sustainability representa les principals empreses distribuïdores de gas natural a Grècia, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Portugal i Romania, que donen servei a prop de 28 milions de clients i representen aproximadament el 20 % dels consumidors europeus de gas natural. Un dels seus objectius és compartir les millors pràctiques a cada un dels seus respectius mercats amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis prestats als consumidors i desbloquejar el potencial del gas renovable i les xarxes de distribució de gas.

GD4S

Gas Distributors 4 Sustainability representa les principals empreses distribuïdores de gas natural a Grècia, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Portugal i Romania, que donen servei a prop de 28 milions de clients i representen aproximadament el 20 % dels consumidors europeus de gas natural. Un dels seus objectius és compartir les millors pràctiques a cada un dels seus respectius mercats amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis prestats als consumidors i desbloquejar el potencial del gas renovable i les xarxes de distribució de gas.

GD4S
Mapa Europa presencia GD4S

L’Associació Europea de Biogàs advoca pel reconeixement del biometà i altres gasos renovables com a fonts d’energia sostenibles i flexibles que proporcionen múltiples beneficis socioeconòmics i ambientals. EBA treballa amb institucions europees, indústria, socis agrícoles, ONG i el món acadèmic per desenvolupar polítiques que permetin el desplegament a gran escala a Europa de gasos renovables i fertilitzants orgànics, amb el suport d’organismes de certificació de sostenibilitat transparents i ben establerts que garanteixin que la sostenibilitat continua essent el nucli de la indústria.

EBA

L’Associació Europea de Biogàs advoca pel reconeixement del biometà i altres gasos renovables com a fonts d’energia sostenibles i flexibles que proporcionen múltiples beneficis socioeconòmics i ambientals. EBA treballa amb institucions europees, indústria, socis agrícoles, ONG i el món acadèmic per desenvolupar polítiques que permetin el desplegament a gran escala a Europa de gasos renovables i fertilitzants orgànics, amb el suport d’organismes de certificació de sostenibilitat transparents i ben establerts que garanteixin que la sostenibilitat continua essent el nucli de la indústria.

EBA

La missió d’ERGaR és permetre la transferència transfronterera del comerç de gasos renovables amb les seves corresponents certificacions de sostenibilitat (garanties d’origen) a través de la xarxa europea de gas natural, mitjançant un sistema de documentació independent, transparent i fiable per al balanç de masses del biometà i altres gasos renovables.

ERGaR

La missió d’ERGaR és permetre la transferència transfronterera del comerç de gasos renovables amb les seves corresponents certificacions de sostenibilitat (garanties d’origen) a través de la xarxa europea de gas natural, mitjançant un sistema de documentació independent, transparent i fiable per al balanç de masses del biometà i altres gasos renovables.

ERGaR

El Consorci Europeu REGATRACE té per objectiu desenvolupar el mercat del gas renovable a Europa i crear un sistema de comerç basat en les garanties d’origen del biometà i d’altres gasos renovables a Europa.

Regatrace

El Consorci Europeu REGATRACE té per objectiu desenvolupar el mercat del gas renovable a Europa i crear un sistema de comerç basat en les garanties d’origen del biometà i d’altres gasos renovables a Europa.

Regatrace

European Gas Research Group (GERG) treballa amb la comunitat energètica europea per desenvolupar solucions innovadores que situïn la infraestructura gasista al cor del sistema energètic, ara i en el futur. Entre els seus objectius es troba identificar, promoure i executar projectes innovadors d’R+D amb un enfocament estratègic en el futur del gas i treballar per aconseguir un futur energètic sostenible, baix en carboni, competitiu i segur.

GERG

European Gas Research Group (GERG) treballa amb la comunitat energètica europea per desenvolupar solucions innovadores que situïn la infraestructura gasista al cor del sistema energètic, ara i en el futur. Entre els seus objectius es troba identificar, promoure i executar projectes innovadors d’R+D amb un enfocament estratègic en el futur del gas i treballar per aconseguir un futur energètic sostenible, baix en carboni, competitiu i segur.

GERG