Et mostrem com identificar el personal encarregat de fer la lectura del comptador, la inspecció periòdica o l’atenció de qualsevol urgència que puguis tenir

Identificación Nedgia
Acreditación personal de Nedgia

Sol·licitar l’acreditació

El personal de Nedgia ha d’anar sempre degudament identificat amb la targeta d’acreditació de Nedgia.

Recorda que no hauràs de fer cap pagament en el moment de la inspecció. El cost de la inspecció es carregarà en la factura que periòdicament t’envia la teva comercialitzadora.

Operario de Nedgia

Comprovar que el seu uniforme té el logotip de Nedgia o de l’empresa acreditada

El personal que t’atén ha d’anar sempre amb la indumentària adequada que l’identifiqui a Nedgia o a l’empresa acreditada a aquest efecte en el cas de les inspeccions periòdiques.

En cas de dubte, truca al telèfon d’Atenció al Client: 900 100 252.

Mantenimiento técnico de tu hogar

Procés d’inspecció periòdica, lectura del comptador o atenció de la urgència que es produeixi

Després de comprovar els dos punts anteriors, el personal de Nedgia o de l’empresa acreditada a aquest efecte en el cas de les inspeccions periòdiques durà a terme la missió que tingui encomanada amb la màxima celeritat i garantia.