La teva instal·lació de gas natural necessita inspeccions periòdiques per garantir-te un aprofitament òptim de l’energia i la màxima seguretat en la seva utilització. Resolem tots els dubtes que tinguis sobre el procés d’inspecció periòdica:
Icono número 1

Què és la inspecció periòdica i com m’afecta?

La teva instal·lació de gas natural ha de passar obligatòriament una inspecció cada 5 anys per comprovar que compleix els requisits tècnics i de seguretat.

Poden fer aquesta comprovació les empreses instal·ladores habilitades o la teva empresa distribuïdora de gas natural.

El manteniment, conservació i bon ús de la instal·lació de gas natural és responsabilitat del titular o de l’usuari de la instal·lació.

Icono número 2

Quins són els resultats possibles de la inspecció periòdica?

 • Satisfactori. La instal·lació ha quedat en regla en el moment de la inspecció.
 • No satisfactori. S’han detectat anomalies que cal corregir.
 • Absent. No s’ha pogut fer la inspecció i cal concertar una nova visita.
Icono número 6

Què es valora en una inspecció periòdica?

 1. L’absència de fugues de gas natural a la instal·lació.
 2. La comprovació de les canonades del gas natural (zones visibles i accessibles)
 3. Condicions de ventilació i la ubicació dels comptadors
 4. La ventilació dels locals que contenen aparells de gas natural
 5. La connexió dels aparells a la instal·lació de gas natural
 6. Els conductes d’evacuació d’escalfadors i calderes
 7. Comprovació de la combustió d’escalfadors, calderes i vitroceràmiques de gas natural
 8. Les condicions de funcionament dels aparells que funcionen amb gas natural

Recorda: aquestes activitats requereixen entrar al teu habitatge i, per això, és molt important que facilitis l’accés el dia de la visita.

Icono número 4

Com mantenir una instal·lació en bon estat?

 1. Mantingues la zona de l’escalfador o caldera neta i accessible
 2. No manipulis la instal·lació i els aparells de gas de qualsevol manera sense assistència professional
 3. No impedeixis l’entrada d’aire als orificis i no obstrueixis les ventilacions
 4. No pengis objectes a les canonades del gas o a les seves claus
 5. No emmagatzemis productes combustibles a prop dels aparells que funcionen amb gas
Icono 5

Què passa si no permeto que es dugui a terme la inspecció?

La teva instal·lació de gas natural requereix certes cures per garantir-ne la utilitat. No oblidis passar la inspecció. És per la teva seguretat. Si no es passa la inspecció, es notificarà l’Organisme competent de la teva Comunitat Autònoma i pot interrompre’s el subministrament de gas natural

Posa’t en contacte amb el nostre servei d’Atenció al client trucant al telèfon 900 100 252, disponible de dilluns a dissabte de 8:00 a 22:00, per concertar una cita

Icono 6

Com es tramita una inspecció periòdica feta per un tercer?

Només un instal·lador habilitat de gas pot tramitar el certificat d’inspecció periòdica.

Inspeccions EI