La llei (1) obliga a revisar cada 5 anys la instal·lació i els equips de gas del teu habitatge i/o comunitat. Per aquest motiu es duen a terme dues inspeccions: una sobre la instal·lació a l’habitatge (IRI) i una altra sobre la instal·lació a les zones comunes (IRC).

A continuació, te les expliquem:

Revisió dins de l’habitatge - IRI

L’IRI és la instal·lació de gas des del comptador fins als aparells de gas a l’habitatge.

En el cas d’habitatges unifamiliars, l’IRI (Instal·lació Receptora Individual) comença des de la clau de connexió de servei, a l’exterior de l’habitatge.

Revisió de zones comunes - IRC

La IRC és la instal·lació de gas des de la vàlvula de connexió de servei a l’exterior de l’edifici fins al teu comptador.

En el cas d’habitatges unifamiliars, no hi ha IRC (Instal·lació Receptora Comuna) i l’IRI comença des de la clau de connexió de servei a l’exterior de l’habitatge.

Reial decret 984/2015