IRI instalación receptora individual

La inspecció periòdica de la instal·lació receptora individual consisteix en la revisió del gas dins del teu habitatge.

icono 01

Què és la inspecció de la instal·lació receptora individual?

És la revisió de la instal·lació de gas del teu habitatge, així com dels aparells de gas que hi tens.

El manteniment, conservació i bon ús de la instal·lació de gas natural és responsabilitat del titular o de l’usuari de la instal·lació.

Es farà la revisió dels aparells de gas següents:

  • Caldera
  • Escalfador
  • Cuina
  • Assecadora
icono 02

Quan he de fer la inspecció de gas del meu habitatge?

D’acord amb la normativa vigent, la inspecció de la instal·lació de les zones comunes es du a terme cada 5 anys. Des de NEDGIA t’informarem per escrit, mitjançant una carta, quan hagi vençut el període i l’hagis de fer.

icono 03

Es fan alhora les inspeccions de la instal·lació individual del meu habitatge i de la instal·lació de gas de la comunitat?

Aquestes inspeccions es fan cada cinc anys, però no sempre es fan alhora. Des de NEDGIA t’informarem per escrit quan sigui el moment de realitzar-la.

icono 03

Amb qui puc fer la inspecció periòdica de la instal·lació de gas del meu habitatge? Tens dues possibilitats

  • Fer-la amb Nedgia, la teva empresa distribuïdora de gas
  • Optar per una empresa instal·ladora de gas habilitada. En aquest web podràs consultar la llista d’empreses instal·ladores habilitades www.sedeaplicaciones.minetur.gob.es.

L’empresa que faci la inspecció de la instal·lació de gas s’encarregarà d’enviar-nos el certificat amb el resultat de la inspecció a través del web.

icono 05

Quant em costarà i com puc pagar-la?

En qualsevol de les dues opcions, no hauràs de pagar res en el moment de la visita del tècnic al teu habitatge. Farem arribar l’import de la inspecció a la teva empresa comercialitzadora perquè l’inclogui a la factura del gas.

Als arxius adjunts pots consultar els nostres preus d’inspecció. Com pots veure, el cost de la inspecció té un preu regulat i l’estableix cada comunitat autònoma. Si optes per una empresa instal·ladora, el cost l’hauràs d’acordar amb aquesta.