Lloguer de dispositius de conversió (1)

Nedgia posa a disposició dels consumidors dispositius de conversió de volum segons UNE-EN 12405-1:2006, en règim de lloguer, per a comptadors amb emissor de polsos de baixa freqüència.

Dispositiu per a una línia de mesura amb un consum de fins a 5 GWh/any:

66,55 €/mes

Dispositiu per a una línia de mesura amb un consum d’entre 5 i 100 GWh/any:

90,75 €/mes

Dispositiu per a una línia de mesura amb un consum d’entre 100 i 1000 GWh/any:

141,95 €/mes

Dispositiu per a una línia de mesura amb un consum superior a 1.000 GWh/any:

249,83 €/mes

Cessió de dispositius de conversió (2)

Si requereix la instal·lació temporal d’un dispositiu de conversió de volum per avaria, etc., el qual tingui en propietat, Nedgia posa a la seva disposició un equip segons UNE-EN 12405-1:2006 per un període màxim de 6 mesos:

Cessió de dispositiu de conversió de volum ……………….568,37 €/mes

(1) Els preus indicats inclouen un 21% d’IVA. Els preus anteriors inclouen el manteniment, la instal·lació i les verificacions reglamentàries dels equips. (2) El preu inclou un 21% d’IVA. El preu inclou la instal·lació i la retirada del dispositiu de conversió.