Els usuaris que tinguin un consum anual superior als 5 GWh/any, els consumidors amb peatge d’accés 3.5 i els consumidors que tinguin contractes de durada inferior a 1 any han de disposar d’equips de telemesura que n’enregistrin el consum de gas, segons l’Ordre IET/2446/2013, del 27 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges i els cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades.

El no-compliment d’aquesta norma pot suposar penalitzacions per a l’usuari.

Lloguer d’equips de telemesura

 

Nedgia posa a disposició dels consumidors equips de telemesura en règim de lloguer amb les tarifes següents:

Per a consumidors connectats a xarxes de proveïment de gas amb pressió de subministrament igual o inferior a 4 bar:

Equip per a una sola línia de mesura: 93,16 €/mes

Increment per a cada línia de mesura addicional: 17,86 €/mes

Per a consumidors connectats a xarxes de proveïment de gas amb pressió de subministrament superior a 4 bar:

Unitat remota per a la telemesura d’1, 2 o 3 canals (fins a tres línies de mesura): 165,54 €/mes

Els preus inclouen:

  • La instal·lació de l’equip
  • El cost de les comunicacions
  • El manteniment i l’actualització dels equips

Els preus no inclouen:

  • La instal·lació del subministrament elèctric ni el consum elèctric.

Els preus indicats inclouen un 21 % d’IVA.

Els preus indicats són per equip i unitats de mesura instal·lades a la mateixa estació de regulació i mesura de gas.

Si vols obtenir-ne més informació, contacta amb: sgestiont@nedgia.es