Verificació de comptadors

A Nedgia posem a disposició dels consumidors el servei de comprovació metrològica de comptadors de la seva propietat.

Aquest servei inclou:

  • El muntatge i desmuntatge del comptador de cessió temporal o de reserva, si el client en disposa.
  • Trasllat i confirmació metrològica del comptador al laboratori.
  • En cas de resultar apte, el trasllat, el muntatge del comptador i el lliurament del certificat corresponent.

 

Com a referència, s’indiquen les tarifes de les verificacions dels comptadors tipus turbina:

Calibre comptadorCost total
Inferior o igual a G-1001.790,80 €
De G-160 a G-4001.929,95 €
De G-650 a G-1600 (*)3.055,25 €

Per sol·licitar les tarifes de la resta de les tipologies de comptadors o per encarregar les verificacions, estem a la teva disposició a: umedicion@nedgia.es

De les tarifes està exclòs el cost del comptador de cessió, que dependrà del temps que romangui instal·lat.

En cas que el comptador s’hagi de reparar o d’un resultat no apte en la prova de laboratori, el comptador serà enviat al fabricant, que remetrà el pressupost de reparació de l’equip que serà sotmès a l’acceptació prèvia.

Verificació de dispositius de conversió de volum

Nedgia posa a disposició dels consumidors la comprovació dels dispositius de conversió de volum de la seva propietat.

Aquest servei inclou:

  • Confirmació de la precisió del dispositiu de conversió (convertidor, transmissor de pressió i sonda de temperatura) a la mateixa instal·lació del consumidor i expedició i lliurament del certificat corresponent.
  • Ajustament del llaç de correcció si es troba fora de rang de precisió, només en cas que el marge de l’error detectat ho permeti.

El cost per unitat de mesura és de 544,50 €/unitat.

La comprovació del dispositiu de conversió només es podrà fer si la instal·lació del consumidor disposa de beina o termopou per a la sonda de temperatura i vàlvula de tall per seccionar la pressió entre la presa del comptador i l’entrada al transmissor de pressió.

Els preus indicats inclouen un 21% d’IVA.